+
-+ Tulosta

Kouvolan kaupunki järjesti yleisen suppean ideakilpailun Sakaristonmäen alueen
kehittämisestä. Tarkoituksena on ratkaista alueen maankäytön yleiset suuntaviivat
asemakaavoituksen ja muun suunnittelun pohjaksi. Kilpailu järjestettiin syksyllä 2018 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisena yleisenä suppeana kilpailuna. Voittaja julkaistaan helmikuussa 2019.

Ajankohtaista

Osallistu yleisöarviointiin!

Kaikki 22 kilpailutyötä ovat nyt asukkaiden ja muiden kiinnostuneiden arvioitavana. Tutustu kilpailutöihin ja valitse kolme parasta!

Yleisöarvioinnin vastausaika on 21.1.-4.2.2019.

Asukaraatilaisena vaikutat enemmän!

Oletko kiinnostunut vaikuttamaan alueen suunnitteluun laajemmin? Ilmoittaudu asukasraatiin arvioinnin yhteydessä

Kilpailutöiden tuomariarviointi on käynnissä

Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 22 kilpailuehdotusta. Tuomariarviointi on käynnissä. Voittaja julkaistaan helmikuussa.

Kilpailuohjelman tarkennus

Kilpailuohjelmaa on tarkennetu 11.10.2018 seuraavasti:

Kilpailun järjestäjällä on käyttö- ja julkaisuoikeus palkittuihin ja lunastettuihin ehdotuksiin. Kilpailun järjestäjä saa käyttää palkittujen ja lunastettujen ehdotusten ideoita ja kuvamateriaalia sekä julkaista materiaalia korvauksetta.

Liitteisiin on lisäksi lisätty kilpailualueen ajantasa-asemakaavaote DWG-muodossa, sekä 3D malli Sketch Up 2013 –versiona.

Kilpailuun liittyvät kysymykset vastauksineen on esitetty liitteessä 20.

Tavoite

Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö ja Ratamo-keskuksen rakentamisen myötä vapautuva terveyskeskuksen alue luovat mielenkiintoiset mahdollisuudet alueen kehittämiselle aivan ydinkeskustan tuntumassa.

Kilpailun tarkoituksena on tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia alueen arvot
säilyttäen ja kaupunkikuvaa eheyttäen. Täydennysrakentamisessa haetaan laatua
määrän sijaan.

Kuusaantie ja Kymenlaaksontien jatke muodostavat estevaikutuksen Sakaristonmäen ja Kouvolan keskustan välille. Kilpailun yhtenä tavoitteena on tutkia Kasarminmäen
toiminnallista lähentämistä keskustaan sekä selkeyttää liikennejärjestelyjä.
Kilpailussa tulee myös huomioida alueen luontoarvot sekä kiinnittää huomiota
viheryhteyksien turvaamiseen.

Kokonaisidean lisäksi kilpailussa arvioidaan suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta sekä yksittäisiä tiettyyn alueen osaan kohdistuvia muutosideoita.

Lisärakentaminen alueelle edellyttää asemakaavan muutosta, joka tehdään
suunnittelukilpailun jälkeen aikaisintaan vuonna 2019.

Kilpailun aikataulu

- Kilpailuohjelma julkaistaan 10.9.2018.
- Kysymysten jättö viimeistään 27.9.2018.
- Kilpailukysymysten vastaukset julkaistaan viimeistään 11.10.2018.
- Kilpailuehdotusten jättöaika päättyy 20.12.2018 klo 12.00.
- Kilpailuehdotusten arviointi tehdään tammi-helmikuussa 2019.
- Kilpailun tulos julkistetaan helmikuussa 2019.

Kilpailun tulosten julkistamistilaisuus ja kilpailuehdotusten esittely järjestetään
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Kaisa Niilo-Rämä
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7404
kaisa.niilo-ramakouvola.fi
Anne Kangasniemi-Kuikka
Kaupunginarkkitehti
020 615 9138
anne.kangasniemi-kuikkakouvola.fi

Arja Sippola
arkkitehti
arja.sippola(a)fcg.fi

LIITTEET

Kilpailuohjelma Sakaristonmäki [pdf, 2 MB] Liite1a Kilpailualue [pdf, 760 KB] Liite1b Pohjakartta [dwg, 5 MB] Liite2 Viistoilmakuva [JPG, 8 MB] Liite3 Kymenlaaksontien katusuunnitelma [pdf, 3 MB] Liite4 Kymenlaaksontien suunnitelmaselostus [pdf, 90 KB] Liite5 Johtokartta [dwg, 718 KB] Liite6 Alueen 3D-malli (SketchUp) Liite7 Karttakyselyn yhteenveto [pdf, 8 MB] Liite8 Ajantasakaavaote [png, 18 MB] Liite9 Kasarminmaki-Ruskeasuo-Tanttari-osayleiskaava [pdf, 2 MB] Liite10 Kasarminmaki-Ruskeasuo-Tanttari-osayleiskaavan meluselvitys [pdf, 8 MB] Liite11 Ydinkeskusta OYK kaavaluonnos [pdf, 17 MB] Liite12 Kasarminkadun katusuunnitelma [pdf, 2 MB] Liite13 Kasarminkadun hidastesuunnitelmat [pdf, 1 MB] Liite14 Kuusaantien meluntorjuntasuunnitelma suunnitelmakortti [pdf, 1 MB] Liite15 Kuusaantien melukaide [pdf, 4 MB] Liite16 Kymenlaaksontien ylittävän sillan havainnekuvat [pdf, 612 KB] Liite17 Rakennetun ympäristön inventointi [pdf, 5 MB] Liite18 Kasarmialueen historiaa [pdf, 13 MB] Liite 19 Ajantasa-asemakaavaote [dwg, 1 MB] Liite 20 Kysymykset ja vastaukset 11.10.2018 [pdf, 59 KB] 360-video ilmasta 360-video maasta 1 360-video maasta 2 360-video maasta 3

360-videot suositellaan avattavaksi Mozilla Firefoxilla

360-video maasta 4 Maantasovideokuvauksen reitit [pdf, 439 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme