Hyötyvirta-asemakaavan muutoksen (32/003) tarkoituksena on tarkentaa Hyötyvirta-alueen asemakaavaa alueen sisäänkäynnin ja uudistuneen valtatien eritasoliittymän tuntumassa; Muun muassa Hyötyvirran alueeseen liitetään Matarojantien varresta tiealueeseen kuulumattomat kaavan ulkopuoliset alueet sekä tarkistetaan ja ajantasaistetaan maankäyttömerkintöjä ja kaavarajauksia mm. katualueiden osalta.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Keltakankaalla Kotkan valtatien itäpuolella valtatien uuden eritasoliittymän tuntumassa. Kaava-alue sijoittuu teollisuus- ja jätteenkäsittelyalueen pohjoisosaan ja rajoittuu Matarojantien varteen. Kaava-alueen pinta-ala on n. 9 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Asemakaavahanke on saanut lainvoiman 6.11.2023.


Hyväksyminen

Kaavan hyväksyminen, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan kokouksessaan 20.9.2023 § 172 (Dynasty-tietopalvelu).


Ehdotusvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Suunnittelualue sijaitsee Keltakankaalla Kotkan valtatien itäpuolella valtatien uuden eritasoliittymän tuntumassa Ekoparkin alueella. Kaava-alue sijoittuu teollisuus- ja jätteenkäsittelyalueen pohjoisosaan ja rajoittuu Matarojantien varteen. Kaava-alueen pinta-ala on n. 9 ha. Kaavahankkeessa tarkoituksena on tarkentaa Hyötyvirta –alueen kaavaa alueen sisäänkäynnin ja uudistuneen valtatien eritasoliittymän tuntumassa kaavamerkintöjä ja kaavarajauksia.

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat julkisesti nähtävillä 16.11.-21.12.2022 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 21.12.2022 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 16.11.2022 Tekninen lautakunta

Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Suunnittelualue sijaitsee Keltakankaalla Kotkan valtatien itäpuolella valtatien uuden eritasoliittymän tuntumassa Ekoparkin alueella. Kaava-alue sijoittuu teollisuus- ja jätteenkäsittelyalueen pohjoisosaan ja rajoittuu Matarojantien varteen. Kaava-alueen pinta-ala on n. 9 ha.

Kaavahankkeessa tarkoituksena on tarkentaa Hyötyvirta–alueen kaavaa alueen sisäänkäynnin ja uudistuneen valtatien eritasoliittymän tuntumassa kaavamerkintöjä ja kaavarajauksia. Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/hyotyvirta

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 16.2.-23.3.2022 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä tällä kaavahankkeen verkkosivulla. Mielipiteet voi esittää voi esittää nähtävillä oloaikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Hyötyvirta, vireilletulo ja kaavaluonnos”.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kari Järvenkylä, kari.jarvenkyla@kouvola.fi, p. 020 615 6066.

Kouvolassa 16.2.2022, Kaupunkiympäristön suunnittelu.

Päivitetty 11.12.2023

Sivun alkuun