Maaperätutkimusaineisto koostuu suurimmalta osaltaan painokairaustutkimuksista. Turkimusdiagrammeja on saatavissa paperisina ja sähköisinä tulosteina sekä sähköisinä pöytäkirjoina. Maaperätietoja olemassa olevista aineistoista voi tiedustella maastotietopalveluista.

Suoritamme ajanmukaisella kalustolla kunnallisteknilliseen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyen puristinheijari-, paino-, täry- ja siipikairauksia sekä maalajinäytteiden ottoa. Resurssien salliessa palvelemme myös ulkopuolisia tahoja. Tutkimustiedot tallentuvat maaperärekisteriin.

Päivitetty 26.9.2022

Sivun alkuun