Kaupunki tallentaa maaperätutkimustietoja maaperärekisteriin. Maaperätutkimusaineisto koostuu suurimmalta osaltaan painokairaustutkimuksista. Tutkimusdiagrammeja on saatavissa paperisina ja sähköisinä tulosteina sekä sähköisinä pöytäkirjoina. Maaperätietoja olemassa olevista aineistoista voi tiedustella paikkatietoyksiköstä.

Suoritamme ajanmukaisella kalustolla kaupungin yleis- ja asemakaavoitukseen, kunnallisteknilliseen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyen puristinheijari-, paino-, täry- ja siipikairauksia sekä maalajinäytteiden ottoa.

Päivitetty 3.11.2023

Sivun alkuun