Erityisryhmien avustusten tarkoituksena on asumismahdollisuuksien parantaminen. Avustuksia myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

ARAn avustusten tarkoituksena on lisätä erityisryhmien kohtuuhintaisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa.

Kuka voi hakea avustusta?

Erityisryhmien investointiavustusta voivat hakea esimerkiksi:

  • ikääntyneet
  • kehitysvammaiset
  • vaikeavammaiset
  • mielenterveyskuntoutujat
  • päihdekuntoutujat
  • asunnottomat
  • autismikirjon henkilöt
  • erityistä tukea tarvitsevat nuoret
  • opiskelijat.

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Miten avustusta voi hakea?

Määrärahatilanteen takia haku suljetaan 29.3.2024. Haku avautuu uudelleen viimeistään ensi vuoden alussa.

Hakemus toimitetaan ARAn verkkoasiointiin, jonne kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella. Hakemus lähtee automaattisesti Kouvolan kaupungille. Tämän jälkeen Kymenlaakson hyvinvointialue antaa siitä lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Lopuksi kaupunginhallitus antaa oman lausuntonsa ARAn käsittelyä varten.

Päivitetty 14.3.2024

Sivun alkuun