Erityisryhmien avustusten tarkoituksena on asumismahdollisuuksien parantaminen. Avustuksia myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

ARAn avustusten tarkoituksena on lisätä erityisryhmien kohtuuhintaisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa.

Kuka voi hakea avustusta?

Erityisryhmien investointiavustusta voivat hakea esimerkiksi:

  • vammaiset henkilöt
  • muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset
  • asunnottomat
  • pakolaiset
  • opiskelijat
  • mielenterveysongelmaiset
  • päihdeongelmaiset.

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Miten avustusta voi hakea?

Erityisryhmien investointiavustuksen hakuaika on jatkuva.

Hakemus toimitetaan Kouvolan kaupungille. Tämän jälkeen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) antaa siitä lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Lopuksi kaupunginhallitus antaa oman lausuntonsa ARAn käsittelyä varten.

Ohjeet ja lomakkeet löytyvät ARAn sivuilta.

Hakemusten palautus

Palauta hakemukset osoitteeseen:

  • Kouvolan kaupunki, Asuntoviranomaispalvelut, PL 85, 45101 Kouvola

Päivitetty 8.9.2021