Kouvolan kaupunki

Vastuullinen Kouvola

Vastuullisuus on Kouvolan kaupungille tekoja, ei puhetta. Se näkyy toiminnassamme ruohonjuuritasolta tulevaisuuden visioihin. Kouvola on kohti hiilineutraaliutta kulkeva uusiutuvan energian kaupunki. Luomme kestävää tulevaisuutta. Toimimme luotettavasti, turvallisesti ja luontoa kunnioittaen. Tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuus näkyy myös kaupungin toimintaa ohjaavissa ohjelmissa, joita ovat muun muassa kaupunkistrategia, ympäristöohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, kotouttamissuunnitelma ja kuntien energiatehokkuussopimus.

Lue lisää vastuullisesta Kouvolasta!
Sivun alkuun