Marjoniemen yhtenäiskoulun asemakaavamuutoksen (kaavanro 01/034) tavoitteena on mahdollistaa keskustan uuden suurkoulun rakentaminen nykyisen terveyskeskuksen tontille.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollista keskustan yhtenäiskoulun rakentaminen nykyisen terveyskeskuksen tontille. Lisäksi tavoitteena on muuttaa alueen muun osan asemakaavaa käyttötarkoituksen osalta nykyistä joustavammaksi ja monipuoliset palvelut mahdollistavaksi. Kaavahankkeen tavoitteena on myös vahvistaa viihtyisän ja kestävän elinympäristön kehittymistä alueella.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan pohjoispuolella Kymenlaaksontien, Salpausselänkadun, Kasarminkadun ja Marjoniementien välisellä alueella. Kaavamuutosalueen laajuus on noin yhdeksän hehtaaria, ja se pitää sisällään käytöstä lähivuosina poistuvan pääterveysaseman pysäköintialueineen, Original Sokos Hotel Vaakunan pysäköintialueineen, Paimen- ja Mutkapuiston, kaksi palvelutaloa (Marjoniemen palveluasunnot I ja II), vanhan varuskuntasairaalan sekä korttelialueita ympäröiviä katualueita.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Kaavahanke on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tekninen lautakunta käsittelee kaavamuutoksen ehdotuksen kokouksessaan 30.11.2022. Jos lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen, se asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolon ajankohta julkaistaan tällä sivulla lautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen. Kaavaehdotuksen aineisto löytyy lautakunnan esityslistalta osoitteesta www.kouvola.fi/paatoksenteko


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. Kaavaluonnoksessa esitetään kaavan valmisteluvaiheen alussa käydyn vuoropuhelun ja kaavan tavoitteiden pohjalta tehty kaavasuunnitelma.

OAS ja kaavaluonnos liitteineen ovat nähtävillä tutustumista varten 30.3.-2.5.2022 Kouvolan kaupungintalon Info-pisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivuilla. Palaute molemmista pyydetään toimittamaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki / kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi viimeistään 2.5.2022. Lisätietoja kaavasta saa kaavoittajalta (yhteystiedot sivupalkissa).

Asukasilta 13.4.2022

Osana hankkeen osallistamista järjestettiin kaava- ja kouluhankkeesta kiinnostuneille asukasilta 13.4.2022 klo 17.00 Teams-etäyhteyden välityksellä. Asukasillassa esiteltiin kaavaluonnoksen sisältöä sekä kouluhanketta. Kaavahankkeen esittelyaineisto löytyy kohdasta ”liitteet”. Tilaisuuden tallenne voidaan toimittaa pyynnöstä.

Ei aikaisempia suunnitteluvaiheita.

Päivitetty 25.11.2022

Sivun alkuun