Marjoniemen yhtenäiskoulun asemakaavamuutoksen (kaavanro 01/034) tavoitteena on mahdollistaa keskustan uuden suurkoulun rakentaminen nykyisen terveyskeskuksen tontille.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollista keskustan yhtenäiskoulun rakentaminen nykyisen terveyskeskuksen tontille. Lisäksi tavoitteena on muuttaa alueen muun osan asemakaavaa käyttötarkoituksen osalta nykyistä joustavammaksi ja monipuoliset palvelut mahdollistavaksi. Kaavahankkeen tavoitteena on myös vahvistaa viihtyisän ja kestävän elinympäristön kehittymistä alueella.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan pohjoispuolella Kymenlaaksontien, Salpausselänkadun, Kasarminkadun ja Marjoniementien välisellä alueella. Kaavamuutosalueen laajuus on noin yhdeksän hehtaaria, ja se pitää sisällään käytöstä lähivuosina poistuvan pääterveysaseman pysäköintialueineen, Original Sokos Hotel Vaakunan pysäköintialueineen, Paimen- ja Mutkapuiston, kaksi palvelutaloa (Marjoniemen palveluasunnot I ja II), vanhan varuskuntasairaalan sekä korttelialueita ympäröiviä katualueita.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Asemakaavan muutos 01/034 Marjoniemen yhtenäiskoulu on saanut lainvoiman. Lainvoimaisuuskuulutus on julkaistu kaupungin verkkosivuilla 25.1.2024.

Hyväksymisvaihe

Tekninen lautakunta hyväksyi Marjoniemen yhtenäiskoulun asemakaavan muutoksen kokouksessaan 29.6.2023. Kaavamuutos odottaa tällä hetkellä lainvoimaisuutta. Kaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä valitettiin Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen. Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.9.2023 kyseistä valitusta koskevan Hallinto-oikeuden pyytämän lausunnon. Hallinto-oikeus on 20.12.2023 tehnyt päätöksen hylätä valituksen.

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 16.5.2023 liitteenä 9 olevat vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta käsitteli kaavamuutoksen ehdotuksen kokouksessaan 30.11.2022. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 21.12.2022-30.1.2023 välisen ajan. Kaavaehdotuksen aineisto löytyy lautakunnan pöytäkirjasta osoitteesta www.kouvola.fi/paatoksenteko ja nähtävilläoloaikana tältä sivulta sekä Kaupungintalon info-pisteestä sen aukioloaikoina (Torikatu 10, G-ovi)

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle, osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Torikatu 10, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. Kaavaluonnoksessa esitetään kaavan valmisteluvaiheen alussa käydyn vuoropuhelun ja kaavan tavoitteiden pohjalta tehty kaavasuunnitelma.

OAS ja kaavaluonnos liitteineen olivat nähtävillä tutustumista varten 30.3.-2.5.2022 Kouvolan kaupungintalon Info-pisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivuilla. Palaute molemmista pyydetään toimittamaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki / kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi viimeistään 2.5.2022. Lisätietoja kaavasta saa kaavoittajalta (yhteystiedot sivupalkissa).

Asukasilta 13.4.2022

Osana hankkeen osallistamista järjestettiin kaava- ja kouluhankkeesta kiinnostuneille asukasilta 13.4.2022 klo 17.00 Teams-etäyhteyden välityksellä. Asukasillassa esiteltiin kaavaluonnoksen sisältöä sekä kouluhanketta. Kaavahankkeen esittelyaineisto löytyy kohdasta ”liitteet”. Tilaisuuden tallenne voidaan toimittaa pyynnöstä.

Ei aikaisempia suunnitteluvaiheita.

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun