Lähiympäristöstä huolehtiminen on sallittua ja jopa toivottavaa siinä missä vastuun ottaminen muustakin yhteisestä omaisuudesta. Ilman asukkaiden aktiivisuutta vieraslajit ja roskat leviävät varsinkin siellä, minne kaupungin toimenpiteet eivät ylety.

Mies ja nainen kitkemässä viraslajeja luonnossa.

Asukkaat voivat huolehtia lähiympäristön hoidosta ja kunnossapidosta monin tavoin.  

Ilman erillistä lupaa saa kaupungin mailla esimerkiksi käsityönä: 

  • kitkeä, niittää tai siivota vesakoita ja heinikoita, esim. pajua, lupiinia, pujoa 
  • kerätä roskia
  • raivata oman tontin läheisyydestä pienpuustoa ja pajukkoa
  • torjua haitallisia vieraslajeja torjuntaohjeita noudattaen. Tällaisia lajeja ovat esim. jättipalsami, komealupiini ja espanjansiruetana.

Kaupungin omistamat maat voit tarkastaa kaupungin karttapalvelusta (valitse kartalla näkyvät palvelut -> kaupungin maanomistus). Lupa-asiat saa kätevimmin kuntoon kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta. Sitä kautta voi myös esittää toiveet isompien puiden tai alueiden harvennustoiveista kaupungin mailla. 

Raivaustähteet, kuten ranteen paksuiset oksat saa viedä jäteasemille. Katso aukioloajat Kymenlaakson jätteen verkkosivulta. Kaupunki ei tarjoa kuljetuspalvelua. 

Siistimistä oman tontin läheisyydessä 

Oman tontin ympäristöstä saa nuorta puustoa ja heinikkoa hoitaa neljä metriä tontin rajasta. Rivitaloasukkaan kohdalla se tarkoittaa oman huoneiston kohtaa. Kerrostalossa siistimistä tehdään taloyhtiön päätöksellä.  

Asukkaat saavat: 

  • kaataa ranteen paksuista puustoa (halkaisija enintään 9 cm), kuten pajua, pihlajaa, haapaa 
  • pitää avoimilla alueilla kasvillisuutta matalana esim. kotilo-ongelman takia ja vesakon torjumiseksi 

Lisäksi asukkaat saavat metsänhoitotöiden jälkeen kerätä kaupungin päättyneiltämetsänhoitotyömailta hakkuutähteitä polttopuuksi sekä raivata syntyvää lehtipuuvesaikkoa, lukuun ottamatta harvennuksessa kasvamaan jätettyjä nuoria puita tai pensaita sekä istutuspuita.

Huomioithan, että tuulen kaatamia puita tai isoja runkoja jätetään metsänhoitotöiden yhteydessä usein maalahopuiksi rikastuttamaan metsäluontoa. Siksi niitä saa kerätä polttopuuksi vain maanomistajan luvalla.

Vastuu yleisten alueiden kunnossapidosta on edelleen kaupungin. Kaupungin maita ei saa käyttää omaan varastointiin eikä niille saa tehdä istutuksia. Kaupungin metsät ja viheralueet eivät ole kaatopaikkoja, vaan jokaisen tulee toimittaa jätteensä jäteasemille. Niihin ei saa myöskään viedä puutarhajätteitä, sillä niiden mukana kasvit leviävät hallitsemattomasti ja luovat mm. otolliset olosuhteet jyrsijöille ja kotiloille.

Kadun ja tontin välinen alue kuuluu tontin omistajan vastuulle kolme metriä tontin rajasta. Lue lisää kaupungin katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjaosta. 

Siisti Siti ympäri vuoden 

Roskien määrä on lisääntynyt merkittävästi ja erilaisia ruoka-annospakkauksia ja kasvomaskeja näkyy maassa siellä missä ihmisiä liikkuu. Kaupungin kunnossapito tekee parhaansa yleisten alueiden siistimisessä roskista, mutta vastuu roskien oikein sijoittamisesta sekä niiden siivoamisesta on myös meillä asukkailla. 

Kerää roska päivässä on hyvä muistisääntö ympäri vuoden. Kaupungin SiistiSiti -kampanja on varma kevään merkki, jossa on oiva tilaisuus viettää yksin tai porukassa laatuaikaa aurinkoisessa kevätsäässä ympäristöä siistien.

Huomioithan roskia yms. kerätessäsi liikenneturvallisuuden. 

Pidetään lähiympäristömme siistinä! 

Lisätietoja kaupungin verkkosivuilla: 

kouvola.fi/metsat 

kouvola.fi/ymparistonsuojelu 

kouvola.fi/vieraslajit

kouvola.fi/aluetoimikunnat

Päivitetty 16.4.2024

Sivun alkuun