Keskusta on kaupungin sydän. Siksi Kouvolan ydintä kehitetään asukkaita, asiakkaita ja yrittäjiä paremmin palvelevaksi.

Ydinkeskustan kausivalaistusta uusitaan

Kävelykatu Manskin ja muiden keskustan vilkkaimpien katujen kausivalaistuksesta on laadittu ideasuunnitelma, jonka pohjalta keskustan kausivalaistusta on uusittu jo talvella 2018-2019 muun muassa Manskille, Kouvolankadulle ja Oikokatu-Keskikadulle. Ideasuunnitelmassa keskeisimpänä ajatuksena on luoda kausivalaistuksen avulla eri kaduille yksilöllinen tunnelma kuitenkin niin, että kokonaisuus on hallittu.

Katuvalaistuksen ideasuunnitelma on ladattavissa täältä. (puuttuu)

Kouvola kehittää keskustan virkistysalueita

Urheilupuisto on Kouvolan urheilukaupunkimaineen kulmakivi ja yksi Kouvolan keskustan helmistä. Myös Mielakan laskettelukeskus on keskeisen sijaintinsa vuoksi ainutlaatuinen Suomessa. Vuoden 2018 lopussa valmistunut virkistysalueiden kehittämissuunnitelma tähtää keskustan ja sen tuntumassa olevien virkistysalueiden potentiaalin täysimittaiseen hyödyntämiseen. Kehittämissuunnitelma julkaistaan tällä sivulla alkuvuoden 2019 aikana.

Uudistunut Manski

Kävelykatu Manski on saanut kasvojen kohotuksen vuosien 2016-2018 aikana. Muun muassa kiveykset, laatoitus, valaistus, kalusteet, istutukset ja äänestoistojärjestelmä on uusittu, sekä asennettu sulanapitojärjestelmä ja kameravalvonta. Sademetsä -vesiaihe on siirretty Amarillon kohdalle ja uusi vesiaihe rakennettu Keskikadun kohdalle. Myös Välikadun kohdalla ollut leikkipaikka on uusittu.

Pysäköinnin ja liikenneverkon kehittämissuunnitelma

Kouvolan ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin suurimmat nykytilan haasteet liittyvät muun muassa keskustan läpiajoliikenteeseen, korkeisiin ajonopeuksiin, puutteelliseen pysäköinnin opastukseen ja yhteyspuutteisiin pyöräreiteillä. Näihin paneudutaan syksyllä 2016 valmistuneessa kehittämissuunnitelmassa, jonka tavoitteena on toimiva, turvallinen ja viihtyisä keskusta vuonna 2030.

Katso myös pysäköinnin ja liikenneverkon nykytilanneselvitys sekä yhteenveto asukkaille suunnatusta karttakyselystä, jossa käsiteltiin ydinkeskustassa liikkumista, liikennettä, pysäköintiä ja palveluita.

Maankäytönsuunnittelu käynnissä

Kouvolan ydinkeskustassa on käynnissä (vireillä) seuraavat merkittävät kaavahankkeet:

Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava

Keskustakorttelit -asemakaava

Päivitetty 6.3.2019