Kaavahankkeessa tutkitaan alueen asemakaavatilanteen ajanmukaistamista. Tavoitteina on laatia suurimmalle osalle aluetta ensimmäinen asemakaava ja muuttaa olemassa olevaa asemakaavaa vastaamaan alueen muuttuvaa maankäyttöä, turvata alueen luontoarvot, osoittaa alueelle liikerakentamisen ja pientaloasumisen korttelialueita. Hankkeen yhteydessä suunnitellaan uusi tieyhteys Niskalantieltä Tervaskankaankadulle.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan 23. kaupunginosan, Kymintehtaan, alueella. Alue rajautuu etelässä valtatie 6:een, lännessä Niskalantiehen, pohjoisessa Kytöahontiehen ja idässä Tervaskankaankatuun. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 68 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahanke on tulossa nähtäville touko-kesäkuun 2023 aikana.

Kaavoituksen käynnistyminen

Asemakaavan valmistelu on aloitettu kaupungin aloitteesta vuonna 2022. Asemakaava sisältyy kaupungin kaavoitusohjelmaan.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Aikaisempia suunnittelun vaiheita ei ole.

Päivitetty 17.5.2023

Sivun alkuun