Kaavahankkeessa tutkitaan alueen asemakaavatilanteen ajanmukaistamista. Tavoitteina on laatia suurimmalle osalle aluetta ensimmäinen asemakaava ja muuttaa olemassa olevaa asemakaavaa vastaamaan alueen muuttuvaa maankäyttöä, turvata alueen luontoarvot, osoittaa alueelle liikerakentamisen ja pientaloasumisen korttelialueita. Hankkeen yhteydessä suunnitellaan uusi tieyhteys Niskalantieltä Tervaskankaankadulle.

Kaavahankkeen tavoitteena on turvata alueen luontoarvot, osoittaa alueelle liikerakentamisen ja pientaloasumisen korttelialueita sekä osoittaa uusi katuyhteys Niskalantien ja Tervaskankaankadun välille.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan 23. kaupunginosan, Kymintehtaan, alueella. Alue rajautuu etelässä valtatie 6:een, lännessä Niskalantiehen, pohjoisessa Kytöahontiehen ja idässä Tervaskankaankatuun. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 68 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat nähtävillä 6.3.-5.4.2024 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivulla. Mahdolliset muistutukset voi esittää nähtävilläoloaikana osoitteella Kouvolan kaupunki/Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen muistutuksen viitteeksi tulee kirjata kaavan nimi.

Kouvolassa 6.3.2024 Tekninen lautakunta

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 31.5.2023-14.7.2023 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana osoitteella Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata kaavan nimi.

Kaavaluonnoksesta ja sen etenemisestä kaavaehdotusvaiheeseen pidetään yleisötilaisuus tiistaina 12.9.2023 klo 17-19 Kytöahon kylätalolla osoitteessa Aatrakuja 10, Kuusankoski.

Kaavoituksen käynnistyminen

Asemakaavan valmistelu on aloitettu kaupungin aloitteesta vuonna 2022. Asemakaava sisältyy kaupungin kaavoitusohjelmaan.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Aikaisempia suunnittelun vaiheita ei ole.

Päivitetty 27.2.2024

Sivun alkuun