Autosi voidaan siirtää pois kadulta jos:

 • se on pysäköity virheellisesti
 • se on haitannut kadun kunnossa- ja puhtaanapitoa 
 • sitä ei käytetä liikenteessä (poistettu liikenteestä, vakuutusmaksut maksamatta)
 • se luokitellaan romuajoneuvoksi
 • se on vaarantanut liikenneturvallisuuden (poliisin siirtämä)
 • se on ollut pysäköitynä siirtokehotusalueella

Ennen ajoneuvon siirtoa saat siirtokehotuksen, jonka jälkeen sinulla on 7 päivää aikaa siirtää auto itse.

Miten saat tietää autosi siirtämisestä tai siirtokehotuksesta?

 • Auton omistajalle / haltijalle lähetetään tieto postitse
 • Jos omistaja ei ole tiedossa, siirtokehotus laitetaan autoon näkyvälle paikalle
 • Varsinainen siirto kuulutetaan kaupungin internet-sivuilla ”kuulutukset (Ajoneuvojen varastosiirtopäätöksiä)” ja Kouvolan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Mihin autosi on siirretty?

 • Lähisiirtona esimerkiksi viereiselle kadulle
 • Kuljetus Tuuri Oy:n varikolle

Mikä on lähisiirto?

Lähisiirrossa ajoneuvo siirretään esimerkiksi kadun toiselle puolelle tai muualle lähistölle. Lähisiirto voidaan tehdä, kun:

 • ajoneuvo haittaa tai estää kunnossapitoa, puhtaanapitoa tai kadulla tehtäviä muita töitä
 • katualue on saatava tyhjäksi jonkin tapahtuman vuoksi
 • ajoneuvon omistaja tai haltija ei ole noudattanut kadun varteen laitettua siirtokehotusmerkkiä

Lähisiirron hinta

Ajoneuvon lähisiirrosta aiheutuneet kustannukset laskutetaan ajoneuvon omistajalta.

 • Henkilö- ja pakettiauton sekä moottoripyörän arkena klo 8-16 suoritettu lähisiirto maksaa 90,00 euroa (ei sisällä arvonlisäveroa, 24%) /ajoneuvo.
 • Mikäli auto siirretään virka-ajan ulkopuolella, siirtokustannukset ovat tavallista suuremmat
 • Lähisiirto on maksuton, jos ajoneuvo on ollut oikein pysäköitynä kyseiselle paikalle jo ennen siirtokehotusmerkkien pystyttämistä

Kuinka paljon muu ajoneuvon siirto ja säilytys maksaa?

 • Varastosiirto 110,00 euroa (ei sisällä arvonlisäveroa, 24%) /ajoneuvo.
 • Hallintokulu 60,00 euroa (ei sisällä arvonlisäveoa, 24%) /ajoneuvo.
 • Säilytyskulut/perusmaksu 100,00 euroa ( ei sisällä arvonlisäveroa, 24%) /ajoneuvo.
 • Säilytys seuraavat viikot 35,00 euroa (ei sisällä arvonlisäverona, 24%) /ajoneuvo.

Muiden ajoneuvojen kuin henkilö- ja pakettiautojen hallinto- ja säilytyskustannukset määräytyvät edellä olevan mukaisesti, mutta siirto ja mahdolliset hävittämiskustannukset peritään todellisten kustannusten mukaan.

Miten varastoon siirretyn ajoneuvon saa takaisin?

Ajoneuvon takaisin hausta peritään taksan mukainen korvaus. Maksu sisältää siirto-, hallinto- ja varastointikulut.

 • Maksu tulee suorittaa ennen ajoneuvon noutoa. Tiedot löytyvät
  auton omistajalle tai haltijalle toimitetusta korvauspäätöksestä.
 • Ajoneuvon voi lunastaa 60 vuorokauden sisällä siirtopäätöksen saantipäivästä.
 • Ajoneuvoa lunastaessa hakijan on näytettävä maksukuitti ja henkilöllisyystodistus.
 • Hakijan on esitettävä valtakirja, jos ajoneuvo on rekisteröity toisen henkilön tai yrityksen nimiin.

Yksityisen kiinteistön alueelle hylätty auto

Isännöitsijän pyynnöstä kaupunki huolehtii myös yksityisen kiinteistön alueelle hylätyn ajoneuvon siirrosta.

 • Isännöitsijän tai muun taloyhtiön edustajan tulee ottaa yhteys Kouvolan kaupungin ajoneuvosiirrosta vastaavaan henkilöön ajoneuvon siirtämiseksi
 • Kaupunki toimittaa romuajoneuvolain mukaisesti haltuunsa ottamat ajoneuvot tuottajien vastaanottopisteeseen (KuljetusTuuri Oy:n varikko, Kullasvaarantie 2, 45200 Kouvola).

Myös poliisi voi siirtää liikennettä haittaavan ajoneuvon. Näissä tapauksissa käytännöt ja kustannukset ovat samat kuin yllä.

HUOM! Ajoneuvojen siirtoa koskevan lain 11 §:n mukaan yksityistienpitäjä, yksityisen alueen omistaja tai poliisi on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, ellei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Päivitetty 1.6.2023

Sivun alkuun