Kaavoituksessa on monta vaihetta aina kaavan aloituksesta sen hyväksymiseen. Eri vaiheisiin voi osallistua eri tavoin.

Kaavoituksen eteneminen ja osallistumismahdollisuudet sen eri vaiheissa.
Näin kaavoitus etenee ja näin siihen voi osallistua!

Olet osallinen eli oikeutettu osallistumaan, jos

 • kaava vaikuttaa asumiseesi, työntekoon tai muihin oloihin
 • olet kaava-alueen maanomistaja
 • edustat viranomaista tai yhteisöä, jonka toimialaa suunnittelussa käsitellään

Osallistumalla voit antaa arvokasta tietoa ja näkökulmia suunnitelmiin ja siten parantaa suunnittelukohdetta ja elinympäristöä.

Osallistumisoikeuden takaa maankäyttö- ja rakennuslaki asetuksineen (Finlex).

Kaavoituksen eteneminen

Aloitusvaihe

 1. Maanomistaja tai kaupunki tekee aloitteen kaavan laatimiseksi.
 2. Kaavoitustyö alkaa eli kaava tulee vireille
 3. Kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) (Finlex) (Finlex, jossa esitetään kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua, miten siitä tiedotetaan ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan.
 4. OAS laitetaan julkisesti nähtäville määrätyksi ajaksi

Osallistu ja vaikuta!

Voit kertoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteesi. Mielipide pitää kertoa kaavoittajalle kaavan nähtävilläoloaikana.

Valmisteluvaihe

 • Kaavan sisältöä tarkennetaan laatimalla luonnoksia, selvityksiä ja arvioimalla luonnosten vaikutuksia.
 • Lopputuloksena syntyy kaavaluonnos.
 • Kaavaluonnos laitetaan nähtäville kommentointia varten

Osallistu ja vaikuta! 

Voit kertoa kaavaluonnoksesta mielipiteesi. Mielipide pitää kertoa kaavoittajalle kaavan nähtävilläoloaikana.

Ehdotusvaihe

 • Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa huomioidaan osallisten esittämät mielipiteet.
 • Kaavaehdotus esitellään tekniselle lautakunnalle (tela), jonka päätöksellä ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 14-30 päiväksi.

Osallistu ja vaikuta!

Voit antaa kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutus pitää tehdä kaavan nähtävilläoloaikana tekniselle lautakunnalle. Saat siihen halutessasi vastineen kaavoittajalta.

Hyväksymisvaihe

 • Kaavaehdotuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto tai tekninen lautakunta riippuen kaavan vaikuttavuudesta.
 • Kun kaava on hyväksytty, ei sen sisältöön voi enää vaikuttaa muuta kuin valittamalla hallinto-oikeuteen mahdollisesta virheestä kaavoitusprosessin aikana.

Voimaantulo

 • Jos kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta, saa kaava lainvoiman noin 1,5–2 kuukautta hyväksymispäätöksestä.
 • Voimassa olevat kaavat näkyvät Kouvolan karttapalvelussa.

Päivitetty 2.12.2020

Sivun alkuun