Alueesi hulevesiverkostosta saat tiedon vesihuoltolaitokselta. Kouvolassa hulevesiverkostoa hoitavat Kouvolan Vesi Oy ja Kymen Vesi Oy.

Kiinteistön hulevesiä ovat:

  • katolta ja pinnoitetuilta piha-alueilta tulevat sadevedet
  • perustusten kuivatusvedet salaojista

Hulevesiverkostoon liittyminen

Kouvolan alueella toimivilla vesihuoltolaitoksilla on hulevesiviemärin toiminta-alueet. Tietoa alueesi hulevesiverkostosta saat vesihuoltolaitokselta.

  • Hulevesiverkostoon voit liittyä ottamalla yhteyttä joko Kouvolan Vesi Oy tai Kymen Vesi Oy.
  • Kaikkien kiinteistöjen, jotka sijaitsevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, täytyy liittyä laitoksen hulevesiviemäriin, jos alueelle on sellainen rakennettu.
  • Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Päivitetty 7.3.2019