Keltin altaat muovautuvat teollisuusalueesta luontokeitaaksi. Tulevaisuudessa Keltin monipuolinen luontokohde ja virkistysalue on helpommin saavutettava ja sopii paremmin luonnon tarkkailuun.

Lecan altainakin tunnettujen Keltin altaiden alueen merkitys monipuolisena luontokohteena ja virkistysalueena on tunnistettu. Aluetta kehitetään pikkuhiljaa asukkaita palvelevaksi keitaaksi. Kevytsoratehtaan käytöstä poistetut savenottoaltaat ovat täyttyneet vedellä, ja alueesta on tullut muun muassa muuttolintujen suosima levähdys- ja pesimäpaikka.

Kouvolan kaupunki on jo muutama vuosi sitten luiskannut altaiden rantapenkereitä loivemmiksi yhteistyössä ELY -keskuksen ja kevytsoratehtaan kanssa. Tulevaisuudessa alueelle on tarkoitus saada muun muassa opasteita, merkittyjä pysäköintipaikkoja sekä luonnontarkkailuun sopivia rakenteita

Tutustu Keltin altaiden luontoon oheisessa videossa. Tekijä: Heikki Jokiniemi. Video ei toistaiseksi ole saavutettava.

Keltin altaiden sijainti

Keltin altaat sijaitsee Kuusankosken Keltissä Vatajantien molemmin puolin. Parkkipaikkaa on kaavailtu Vatajantie 129 kohdille. Googlen karttasovellus löytää perille myös Lecan lintulammet -nimellä.

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Karttakysely ja kehittämissuunnitelma

Keltin altaiden alueen nykykäyttöä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia virkistysalueena kartoitettiin karttakyselyllä kesän 2017 aikana. Kyselyssä tutkittiin muun muassa sitä, mitä alueella voi tehdä, kuinka usein siellä liikutaan ja mitä reittejä pitkin. Lisäksi kysyttiin onko alueella vastaajien mielestä kehittämistä vaativia paikkoja tai reittejä. Kyselyvastauksista on koottu yhteenvetona kyselyraportti (pdf, 3 Mt). Vastaukset ovat arvokasta käyttäjätietoa, jota hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa.

Keltin altaiden kehittämissuunnitelma (pdf, 34 Mt) valmistui huhtikuussa 2018. Sen laati diplomityönään maisema-arkkitehtuurin ylioppilas Beata Wilman Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

Lammen rannalla lehdettömiä pensaita ja ruskeaa heinikkoa. Lammen keskellä heinittynyt alue. Taustalla tehtaan piipuista nousee savua.

Päivitetty 7.2.2023

Sivun alkuun