Kalalammen luonnonsuojelualue on perustettu Suomen Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin esityksestä ja se sijoittuu Kalalammen ja Lahdentien (VT6) väliselle alueelle.

Kalalammen luonnonsuojelualue on osa Kalalammen ulkoilu -ja virkistysaluetta ja sen poikki kulkevat valaistut ulkoilureitit, vanhat paljon kävellyt metsäpolut sekä Kalalammen esteetön luontopolku. Alue on monimuotoisuudelle merkittävä, monipuolipuolinen ja laaja metsä- ja suoalue, jolla on kangasmetsää ja suota sekä pienveden lähimetsää. Alueen puusto on havupuuvaltaista sekametsää, missä on kookkaita puuyksiköitä ja monipuolinen metsälinnusto, johon kuuluu useita uhanalaisia lajeja. Metsän ympäröimät polut ovat lepakoiden saalistus- ja siirtymäalueita. Pienvedet lisäävät alueen monimuotoisuutta. Alueella ei saa liikkua moottoriajoneuvoilla eikä häiritä eläimistöä tai ottaa eläviä tai kuolleita kasveja.

Suojeluohjelma: METSO-ohjelma
Perustamispäätös: 2022
Pinta-ala 31,4 ha

Sallitut toimenpiteet: Marjojen ja sienien keräily, olemassa olevien retkeilyyn tarkoitettujen polkujen käyttö ja kunnossapito.

Hoitotoimenpiteet: Kalalammen korven ennallistaminen tehtiin syksyllä 2022. Ennallistamisella on vahvistettu alueen luonnon monimuotoisuutta konkreettisin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpitein patoamalla mm. vanhoja pelto-ojia.

Luonnonsuojelualue kartalla

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Kuvagalleria

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun