Soininpolun asemakaavamuutoksen (kaavanro 01/035) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaavaa ja mahdollistaa sen täydennysrakentaminen ja kehittäminen.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa alueen asemakaavaa ja muuttaa nykyisen käytöstä poistetun pallokentän alueen käyttötarkoitus yleiskaavan mukaisesti asumiseen. Tavoitteena on myös terveellisen ja turvallisen sekä viihtyisän elinympäristön kehittäminen.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan itäpuolella pääosin Soininpolun luoteispuolella. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 2,4 hehtaaria ja se pitää sisällään rakennettuja pientalotontteja, kaksi palvelurakennusta sekä käytöstä poistetun pallokentän.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. Kaavaluonnoksessa esitetään kaavan valmisteluvaiheen alussa käydyn vuoropuhelun ja kaavan tavoitteiden pohjalta tehty kaavasuunnitelma.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos liitteineen ovat nähtävillä tutustumista varten 4.10.-6.11.2023 Kouvolan kaupungintalon Info-pisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivuilla. Palaute molemmista pyydetään toimittamaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki / kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi viimeistään 6.11.2023. Lisätietoja kaavahankkeesta saa kaavoittajalta.

Asukasilta 18.10.2023

Osana hankkeen osallistamista järjestetään kaavahankkeesta kiinnostuneille asukasilta 18.10.2023 klo 17.00 Kouvola-talon Honka-salissa. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Esittelyosio tallennetaan.

Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ei aikaisempia suunnitteluvaiheita.

Päivitetty 12.12.2023

Sivun alkuun