Soininpolun asemakaavamuutoksen (kaavanro 01/035) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaavaa ja mahdollistaa sen täydennysrakentaminen ja kehittäminen.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa alueen asemakaavaa ja muuttaa nykyisen käytöstä poistetun pallokentän alueen käyttötarkoitus yleiskaavan mukaisesti asumiseen. Tavoitteena on myös terveellisen ja turvallisen sekä viihtyisän elinympäristön kehittäminen.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan itäpuolella pääosin Soininpolun luoteispuolella. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 2,4 hehtaaria ja se pitää sisällään rakennettuja pientalotontteja, kaksi palvelurakennusta sekä käytöstä poistetun pallokentän.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 2.5.2024 ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi. Kaavaehdotus on liitteineen nähtävillä tällä sivulla ja Kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10) sen aukioloaikoina. Nähtävillä olosta tiedotetaan julkisella kuulutuksella 22.5.2024 Kouvolan Sanomissa sekä Kouvolan kaupungin verkkosivuilla ja ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille 15.5.2024 lähetetyllä kirjeillä.

Kaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 22.5.-30.6.2024 ja mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 30.6.2024 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. Kaavaluonnoksessa esitetään kaavan valmisteluvaiheen alussa käydyn vuoropuhelun ja kaavan tavoitteiden pohjalta tehty kaavasuunnitelma.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos liitteineen olivat nähtävillä tutustumista varten 4.10.-6.11.2023 Kouvolan kaupungintalon Info-pisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivuilla.

Asukasilta 18.10.2023

Osana hankkeen osallistamista järjestettiin kaavahankkeesta kiinnostuneille asukasilta 18.10.2023 klo 17.00 Kouvola-talon Honka-salissa.

Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ei aikaisempia suunnitteluvaiheita.

Päivitetty 21.5.2024

Sivun alkuun