Pysäköintivirhemaksu on Kouvolan kaupungin alueella 50 euroa.

Maksun voit saada:

  • pysäköinninvalvontaa koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta
  • ympäristösuojelulain tai tieliikennelain määrittämien, tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta
  • maastoliikennelain nojalla

Pysäköintivirhemaksua koskeva päätös annetaan henkilökohtaisesti ajoneuvon kuljettajalle kirjallisesti. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan virhemaksu kiinnittää ajoneuvoon näkyvälle paikalle.

Pysäköintivirhemaksun tiedot sekä pysäköinnintarkastajan tilanteessa ottamat kuvat voit katsoa netissä osoitteessa https://helgapark.net tai mobiililaitteellasi virhemaksulapussa olevalla QR-koodilla (maksuton).

Maksun maksaminen

  • virhemaksu on maksettava 30 päivän kuluessa maksun antamisesta
  • maksu maksetaan tilille FI32 5750 0120 1886 78
  • käytä maksaessa aina viitenumeroa
  • eräpäivän umpeutuessa maksua korotetaan lakisääteisesti 14 eurolla.

Maksuvaatimus

Jollei pysäköintivirhemaksua ole suoritettu määräajassa, maksuun lisätään 14 euroa saatavien perinnästä annetun lain perusteella.

Ajoneuvon omistajalle tai haltijalle lähetetään 64 euron suuruinen maksuvaatimus. Maksuvaatimus tulee suorittaa maksuvaatimukseen merkittynä eräpäivänä.

Vastuu pysäköintivirhemaksusta

Pysäköintivirhemaksusta vastaa pysäköintivirheen tehnyt kuljettaja. Maksusta vastaa myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Ajoneuvon omistaja tai haltija on vastuusta vapaa, jos hän saattaa todennäköiseksi, että hän ei ole tehnyt pysäköintivirhettä. Vastuusta vapautumiseen ei kuitenkaan riitä se, että omistaja tai haltija osoittaa, että virheen on tehnyt joku muu kuin hän, paitsi jos ajoneuvo virheen tekohetkellä on ollut luvattomassa käytössä.

Pysäköintivirhemaksu on suoraan ulosottokelpoinen.Päivitetty 12.1.2024

Sivun alkuun