Kouvolan Lehtomäessä sijaitsevan Tapiontien asemakaavan (kaava 07/006) ajantasaistaminen ja Kyllikintien hiekkakentän asemakaavoitus tukevat alueen myönteistä kehitystä tulevaisuudessa.

Tapiontien asemakaavan ajantasaistamisella sekä Kyllikintien kaavoittamattoman hiekkakentän asemakaavoituksella, on tarkoitus vastata alueen kehitystarpeisiin tulevaisuudessa. Valmistuessaan kaava mahdollistaa autotallien rakentamisen asuntokerrostalojen käyttöön sekä monipuolisemman liikerakentamisen Tapiontien varteen.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Lehtomäessä rajautuen pohjoisessa Kyllikintiehen, idässä Ahlmanintiehen, etelässä Lahdentiehen ja alueen länsiosassa Savonsuohon. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 9,0 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 20.10.2021.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 20.10.-26.11.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Tapiontie, vireilletulo ja kaavaluonnos”

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pilvi Linnala, pilvi.linnala@kouvola.fi, p. 020 615 7358

Kouvolassa 20.10.2021

Päivitetty 20.10.2021