Kouvolan Lehtomäessä sijaitsevan Tapiontien asemakaavan (kaava 07/006) ajantasaistaminen ja Kyllikintien hiekkakentän asemakaavoitus tukevat alueen myönteistä kehitystä tulevaisuudessa.

Tapiontien asemakaavan ajantasaistamisella sekä Kyllikintien kaavoittamattoman hiekkakentän asemakaavoituksella, on tarkoitus vastata alueen kehitystarpeisiin tulevaisuudessa. Valmistuessaan kaava mahdollistaa autotallien rakentamisen asuntokerrostalojen käyttöön sekä monipuolisemman liikerakentamisen Tapiontien varteen.

Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Lehtomäessä rajautuen pohjoisessa Kyllikintiehen, idässä Ahlmanintiehen, etelässä Lahdentiehen ja alueen länsiosassa Savonsuohon. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 9,0 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 20.10.2021.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 20.10.-26.11.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä tällä verkkosivulla.

Kaavasuunnitelmasta annettiin palautetta.

Valtatie 6:n tiesuunnitelma välillä Keltti – Tanttari

Kaavahankkeen jatkosuunnittelu odottaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen keväällä 2022 käynnistämän valtatie 6:n välillä Keltti – Tanttari tiesuunnitelman etenemistä. Vireillä olevassa asemakaavassa ratkaistaan mm. kevyen liikenteen kulkuyhteydet Tanttarin eritasoliittymän suuntaan.

Päivitetty 11.12.2023

Sivun alkuun