Kaavahankkeessa Parik-säätiön toimintojen länsipuolella, Kouvola-Mikkeli -rautatien vieressä olevan teollisuuskorttelin ja sen lähialueen asemakaavaa muutetaan siten, että alueelle on mahdollista sijoittaa uudenlainen kierrätyskeskus.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kasarminmäellä rajautuen etelässä Kuusaantiehen, lännessä Kouvolan ja Mikkelin väliseen Savonrataan, idässä Viulukujaan ja Kallantiehen, pohjoisessa Hinkismäen lähivirkistysalueisiin. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 20,9 ha. Muutosalueeseen kuuluvat Kuusaantien katualueen ja Parik-säätiön toiminta-alueen lisäksi Hinkismäen voimala, siihen rajautuva lähivirkistysalue sekä Huilukujan ja Kallantien varrella olevat asuinpientalojen ja -kerrostalojen korttelialueet.

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Uusi suunniteltu maankäyttö täydentää alueella jo olevaa toimintaa ja mahdollistaa alueen kehittämisen tulevaisuudessa uudenlaiseksi kiertotalouden keskittymäksi. Muutoksessa Kasarminmäentien linjausta siirretään lähelle nykyistä liittymäaluetta ja mahdollistetaan niiden liikenneturvallisuutta parantavat muutostoimenpiteet. Kaavamuutoksessa poistetaan tarpeettomia kaavamerkintöjä mm. Kuusaantien katualueelta ja Savonradan rautatiealueelta. Lisäksi suunnittelualueen itäosassa ajanmukaistetaan korttelien 2044, 2049 sekä niihin liittyvien puisto- ja katualueiden vanhentuneet kaavamerkinnät


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta 29.11.2023

Kaavahankkeen ehdotusvaiheen aineisto on käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 29.11.2023. Jos lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen, asetetaan se julkisesti nähtäville joulu-tammikuun ajaksi.

Kaavaehdotuksen aineisto on selattavissa lautakunnan kokousaineiston yhteydessä Kouvolan kaupungin internet-sivuilla.


Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.9. -31.10.2023 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä, Torikatu 10 sekä tällä kaavahankkeen verkkosivulla.

Kaavasta annettiin lausuntoja ja palautteita.


Yleisötilaisuus / maastokävely

Kaavahankkeeseen liittyen järjestettiin alueella maastokävely tiistaina 3.10.2023 klo 17-19. Kävelyllä oli mukana noin 20 kaavan osallista.


Aloitusvaihe

Kaavahankkeen vireilletulo

Hinkismäen eteläpuolella sijaitsevan alueen asemakaavan muutos kuulutettiin vireille Kouvolan Sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla 27.9.2023.


Päivitetty 22.11.2023

Sivun alkuun