Asemakaavamuutoksen (kaavanro 10/009) tarkoituksena on edistää alueen virkistyskäyttöä ja mahdollistaa matkailupalvelujen laajentaminen. Lisäksi tavoitteena on tukea kevyen liikenteen yhteyksien parantamista ja luontoarvojen säilymistä.

Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Tykkimäen kaupunginosassa Käyrälammen etelä- ja länsirannoilla. Kaava-alueeseen kuulu valtatie 15:sta tiealuetta, metsää, peltoa, uimaranta- ja leirintäaluetta, pysäköintialueita, julkista puistoa, vesipuiston alue sekä noin kaksi kolmasosaa Käyrälammen vesialueesta. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 1,25 km², josta maa-alueen osuus on noin 60 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnokset liitteineen ovat nähtävillä 12.5.-14.6.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä sivulla.

Kaavaa esitellään yleisötilaisuudessa

Asukastilaisuus järjestetään 25.5.2021 klo 17.00 senhetkisiä kokoontumisrajoituksia noudattaen joko kokonaan etäyhteydellä tai hybridinä, jolloin siihen on mahdollista osallistua myös paikan päällä. Tilaisuuden järjestelyjen ja vallitsevan tilanteen vuoksi tilaisuudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan asukastilaisuuteen tämän Webropol-linkin kautta.

Kaavahankkeeseen liittyvä palaute pyydetään toimittamaan viimeistään 14.6.2021 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi otsikolla ”Käyrälammen asemakaavamuutos”.

Kaavoituksen käynnistyminen

Kouvolan kaupunki on laatinut Käyrälammen alueelle kehittämissuunnitelman vuonna 2020. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena oli luoda lähtökohdat alueen asemakaavoitukselle ja muulle tarkemmalle suunnittelulle. Asemakaavamuutos tarkentaa kehittämissuunnitelmassa esitettyjä maankäytön muutoksia. Kehittämissuunnitelmaan pääset tutustumaan Kouvolan kaupungin sivulta


Päivitetty 31.8.2021

Sivun alkuun