Kaavahankkeen (kaava nro 41/003) tarkoituksena on ottaa huoltoaseman ja puutarhakeskuksen alueet asemakaavan piiriin. Molemmilla on suunnitteilla laajennushankkeita. Kaavassa ratkaistaan lisäksi mm. alueen katujärjestelyt ja kaupungin omistaman alueen käyttö sekä olemassa olevaa asuinaluetta suojaavan virkistysalueen rajaus.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Valkealan kirkonkylän taajamassa ABC-liikenneaseman lähialueella Valkealan väylän ja Kalevantien risteyksessä. Alueen laajuus on noin 4,5 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelman kohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille keväällä 2019.


Kaavoitusaloite

Aloite asemakaavahankkeeseen on tullut yksityiseltä maanomistajalta ja kaavaan liittyy kaavoituksen käynnistämissopimus ja tarvittaessa maankäyttösopimus, joka hyväksytään ennen kaavaa.


Päivitetty 5.3.2019