Kaavahankkeen tavoitteena on laajentaa asemakaavaa koskemaan Valkealan ABC-liikenneasemaa ja sen lähiympäristöä. Kaavassa ratkaistaan mm. alueen katujärjestelyt ja kaupungin omistaman alueen käyttö sekä asuinaluetta suojaavan viheralueen rajaus. Samalla tarkistetaan lähialueen asemakaavaa.


Sijainti

Suunnittelualue käsittää Valkealan ABC-aseman ja lähialueita siitä pohjoiseen Vanhatien ja Kalevantien välisellä alueella. Alueen laajuus on noin 11,5 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 24.4.–24.5.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla

Mielipiteet voi esittää kaavan nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Asemakaavan valmistelu on aloitettu yksityisestä aloitteesta vuonna 2018.


Päivitetty 11.9.2020