Kaavahankkeen tavoitteena on laajentaa asemakaavoitettu alue ulottumaan Valkealan ABC-liikenneasemalle ja sen lähiympäristöön.

Valkealan ABC-aseman lähialueen kaavahankkeessa ratkaistaan uudella asemakaavalla mm. alueen katu- ja tiejärjestelyt, kaupungin omistaman alueen maankäyttö sekä asuinaluetta suojaavan viheralueen rajaus. Samalla tarkistetaan lähialueen asemakaavaa mm. selkeyttämällä kaavan katuverkkoa ja tarkentamalla kaavamerkintöjä ja –rajauksia.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue käsittää Valkealan ABC-aseman ja lähialueita siitä pohjoiseen Vanhatien ja Kalevantien välisellä alueella. Alueen laajuus on noin 11,5 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan valmistelu on aloitettu yksityisestä aloitteesta vuonna 2018.


Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 24.4.–24.5.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla. Kaavasta annettiin palautetta.

Kaavaehdotus on tällä hetkellä valmistelussa.


Päivitetty 11.12.2023

Sivun alkuun