Asemakaavan (kaava nro 07/004) tavoitteena on mahdollistaa valtatien 6 yleissuunnitelman mukaisten liikennejärjestelyiden toteuttaminen Tanttarin alueen kohdalla. Yleissuunnitelman ratkaisuun liittyy valtatien parantaminen nelikaistaiseksi moottoritieksi, eritasoliittymä, Katajaharjuntien ja Valkealanväylän yhdistäminen sekä katuyhteys Kouvolan keskustan suuntaan. Kaava-alueen rajausta tarkennetaan suunnittelun edetessä.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan pohjoispuolella valtatien 6 ja Tanttarintien kohdalla. Suunnittelualue käsittää valtatiehen 6 rajautuvia alueita Ahlmanintien Kataharjun yritysalueen väliltä. Alueen pinta-ala on noin 34 ha.Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä ja suunniteltavana on asemakaavoittamaton kokonaisuus Valkealanväylältä valtatien 6 kaavoitettuun osaan asti.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.6.-24.8.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Asemakaavaa käsiteltiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 4.10.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana saatujen lausuntojen sekä viranomaisneuvottelussa esille tuotujen tietojen perusteella asemakaavan laatiminen vaatii tuekseen tarkempaa tiesuunnittelua. Tiesuunnitelman aloittamisesta ei ole tällä hetkellä varmaa tietoa, joten asemakaavan aikataulu muuttuu OAS:ssa ilmoitetusta.

Päivitetty 9.8.2021

Sivun alkuun