Asemakaavan (kaava nro 07/004) tavoitteena on mahdollistaa valtatien 6 yleissuunnitelman mukaisten liikennejärjestelyiden toteuttaminen Tanttarin alueen kohdalla. Suunnitelmaratkaisuun liittyy valtatien parantaminen moottoriliikennetienä, eritasoliittymä, Katajaharjuntien ja Valkealanväylän yhdistäminen sekä katuyhteys Kouvolan keskustan suuntaan. Kaava-alueen rajausta tarkennetaan suunnittelun edetessä.

Valtatien 6 tiesuunnittelu välillä Keltti-Tanttari on alkanut keväällä 2022. Tiesuunnitelman laatimisesta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tanttarin alueen asemakaavoja laaditaan samanaikaisesti tiesuunnittelun kanssa.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan pohjoispuolella valtatien 6 ja Tanttarintien kohdalla. Suunnittelualue käsittää valtatiehen 6 rajautuvia alueita Ahlmanintien Kataharjun yritysalueen väliltä. Alueen pinta-ala on noin 33 ha.Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä ja suunniteltavana on asemakaavoittamaton kokonaisuus Valkealanväylältä valtatien 6 kaavoitettuun osaan asti.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Valmisteluvaihe

Kaavahankkeeseen liittyvät valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) ovat nähtävillä 25.1.-27.2.2023 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla sekä Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10). Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata kaavan nimi.


Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.6.-24.8.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Asemakaavaa käsiteltiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 4.10.2018.

Päivitetty 25.1.2023

Sivun alkuun