Asemakaavan (kaava nro 07/004) tavoitteena on mahdollistaa valtatien 6 yleissuunnitelman mukaisten liikennejärjestelyiden toteuttaminen Tanttarin alueen kohdalla. Suunnitelmaratkaisuun liittyy valtatien parantaminen moottoriliikennetienä, eritasoliittymä, Katajaharjuntien ja Valkealanväylän yhdistäminen sekä katuyhteys Kouvolan keskustan suuntaan. Kaava-alueen rajausta tarkennetaan suunnittelun edetessä.

Valtatien 6 tiesuunnittelu välillä Keltti-Tanttari on alkanut keväällä 2022. Tiesuunnitelman laatimisesta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tanttarin alueen asemakaavoja laaditaan samanaikaisesti tiesuunnittelun kanssa.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan pohjoispuolella valtatien 6 ja Tanttarintien kohdalla. Suunnittelualue käsittää valtatiehen 6 rajautuvia alueita Ahlmanintien Kataharjun yritysalueen väliltä. Alueen pinta-ala on noin 33 ha.Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä ja suunniteltavana on asemakaavoittamaton kokonaisuus Valkealanväylältä valtatien 6 kaavoitettuun osaan asti.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Valmisteluvaihe

Kaavahankkeeseen liittyvät valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) ovat nähtävillä 25.1.-27.2.2023 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla sekä Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10). Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata kaavan nimi.

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti–Tanttari, tiesuunnitelma – kutsu työpajaan 16.2.2023

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kouvolan kaupunki laativat tie- ja katusuunnitelmia valtatielle 6 Kouvolan kohdalle välillä Keltti–Tanttari. Järjestämme työpajan torstaina 16.2.2023 klo 17.30–19.00 Kouvolatalolla (Varuskuntakatu 11, Kouvola).

Tilaisuudessa esitellään tarkentuneita suunnitelmien luonnoksia mukaan lukien meluntorjunnan periaatteet ja keskustellaan suunnitteluratkaisuista karttojen äärellä. Siellä voi keskustella myös suunnitelmaan liittyvästä asemakaavoituksesta kaavoittajan kanssa.

Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Tiedote työpajasta.


Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.6.-24.8.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Asemakaavaa käsiteltiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 4.10.2018.

Päivitetty 11.12.2023

Sivun alkuun