Kouvolasta löydät 114 upeaa luonnonsuojelualuetta, joista 18 on Kouvolan kaupungin omistamilla mailla. Ne ovat elinympäristöiltään vaihtelevia — harjualueita, vanhoja metsiä ja lehtoja. Näiden lisäksi Kouvolassa on myös muita arvokkaita luontokohteita, elinympäristöjä ja arvometsiä.

Suojeltua metsää Kouvolan kaupungilla on kaikkiaan 244,8 hehtaaria.

Kouvolasta löydät myös muita arvokkaina suojeltuja elinympäristöjä liki 500 hehtaaria eli 12,5 % suunnitelmien mukaisesta metsäalasta. Nämä alueet muodostavat monimuotoisia elinympäristöjä ja ne ovat metsänhoidollisten käsittelyiden ulkopuolella.

Erillisinä kohteina ovat lisäksi:

  • lähteet
  • purot ja norot
  • lammet ja niiden välitön lähiympäristö
  • kalliojyrkänteet alusmetsineen

Tutustu kaupungin omistamiin luonnonsuojelualueisiin.

Vaikka kohteet voivat olla hyvinkin pienialaisia, ovat ne tärkeitä saarekkeita, jotka muodostavat omaleimaisen pienilmaston ja muusta ympäristöstä poikkeavat kasvuolot.

Nämä monimuotoiset elinympäristöt tarjoavat elintilaa useille vaativille kasvi- ja eläinlajeille.

Kouvolan luontokohteet antavat erinomaisen mahdollisuuden luonnon virkistyskäyttöön. Ne ovat kuitenkin luonnonsuojelullisesti arvokkaita, joten kun liikut alueella, muistathan oikeuksiesi lisäksi myös velvollisuutesi!

Päivitetty 16.2.2021

Sivun alkuun