Osayleiskaavan tavoitteena on tarkastella Tykkimäen ympäristössä valtatiehen 6 rajautuvaa maankäyttöä ja valtatien 6 rinnakkaistiejärjestelyjä.


Osayleiskaavan tavoitteena on:

  • tarkastella Tykkimäen ja Kullasvaaran ympäristössä valtatien 6 lähialueen maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä
  • edistää rautatieverkkoon liittyvien logistiikkatoimintojen kehittämistä
  • tutkia Kullasvaaran liittymäalueen ympäristössä sijaitsevien alueiden soveltuvuutta palvelujen alueeksi sekä työpaikkarakentamisen alueeksi.
  • tarkastella alueen haja-asutusluonteisen asutuksen suhdetta suunnittelualueen kehitettäviin yritysalueisiin ja liikenneväyliin

Osayleiskaavaehdotuksessa on esitetty Tykkimäen ja Kullasvaaran ympäristössä valtatien 6 lähialueen maankäyttö ja liikennejärjestelyt sekä ympäröivän haja-asutusluonteisen asutuksen suhde suunnittelualueen kehitettäviin yritysalueisiin ja liikenneväyliin. Kaavaehdotuksessa on osoitettu alueita palveluille, työpaikkarakentamiselle ja teollisuus- ja logistiikkatoiminnoille sekä alueen liikenneverkkoa. Yleiskaavaehdotus käsittää myös valtatietä 6 ja siihen liittyvää rinnakkaistieverkkoa koskevan aluevaraussuunnitelman Tykkimäki-Häkämäki.

Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue käsittää valtatiehen 6 rajautuvia alueita Tykkimäen kaupunginosan itäpuolella, noin viiden kilometrin päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Osayleiskaava-alue sijaitsee Jyräänjoen/Käyrälammen, valtatien 15, Häkämäentien/Jyrääntien sekä Kouvola-Vainikkala pääradan sisäpuolisella alueella. Yleiskaava-alueen laajuus on noin 3 km².


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava on saanut lainvoiman 26.7.2022. Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaava-aineisto löytyy pöytäkirjan liitteistä ja oheismateriaaleista (Dynasty-tietopalvelu).


Hyväksyminen

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan kokouksessaan 13.6.2022.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 13.6.2022 (linkki Dynasty-palveluun).

Tekninen lautakunta 17.5.2022

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen kokouksessaan 17.5.2022. Pöytäkirjan § 122 on tarkastettu asian osalta kokouksessa, ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 18.5.2022 alkaen. Tekninen lautakunta esittää Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavaa esitettiin käsiteltäväksi teknisen lautakunnan kokoukseen 17.5.2022. Päätösehdotus, tarkennettu kaavaehdotuskartta, kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana jätetyt lausunnot ja muistutukset ja niiden vastineet sekä asian oheismateriaalit löytyvät teknisen lautakunnan kokouksen esityslistalta (Dynasty-tietopalvelu).

Ehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolo

Kaavaehdotusaineisto oli MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 11.11.-22.12.2021 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä aukioloaikoina osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola, sekä tällä verkkosivulla.

Tekninen lautakunta 10.11.2021

Osayleiskaavaehdotuksen ja Vt6 aluevaraussuunnitelman esittelytilaisuus ke 24.11.2021

Kaavaehdotusta ja Vt6 aluevaraussuunnitelmaa koskeva esittelytilaisuus järjestettiin ke 24.11.2021 klo 16.30–18.00.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamista kokouksessaan 21.9.2021 (Linkki dynasty-tietopalveluun).


Valmisteluvaihe

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä (MRL 62 §, MRA 30 §) tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 22.5.-12.8.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Yleisötilaisuus 5.6.2019

Kaavahankkeeseen sisältyy myös valtatien 6 liittymä- ja rinnakkaistieverkon suunnittelu (aluevaraussuunnitelma) Tykkimäen ja Häkämäentien välisellä alueella yhdessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Kaavaluonnosta sekä siihen liittyviä valtatien 6 liikennejärjestelyjä esiteltiin yleisötilaisuudessa ke 5.6.2019 Aitomäen nuorisoseurantalolla (Aitomäentie 1007, 45100 Kouvola). Yleistötilaisuuden yhteenvedon voit lukea tästä linkistä: Yleisötilaisuuden yhteenveto (pdf, 138 kt) .

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli osayleiskaavaluonnosta kokouksessaan 14.5.2019.


Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden antoa varten 4.7.-31.8.2018.

Yleiskaavaa käsiteltiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 4.10.2018. Ote viranomaisneuvottelun muistiosta on kaavaselostusluonnoksen liitteenä.


Päivitetty 7.6.2024

Sivun alkuun