Osayleiskaavan tavoitteena on tarkastella Tykkimäen ympäristössä valtatiehen 6 rajautuvaa maankäyttöä ja valtatien 6 rinnakkaistiejärjestelyjä.


Sijainti

Suunnittelualue sisältää valtatiehen 6 rajautuvia alueita Tykkimäen kaupunginosan itäpuolella, noin viiden kilometrin päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Alueen laajuus on alustavan rajauksen mukaisesti noin 2,3 km². Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden antoa varten 4.7.-31.8.2018.

Yleiskaavaa käsiteltiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 4.10.2018. Osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään arviolta keväällä 2019.


Päivitetty 27.2.2019