Osayleiskaavan tavoitteena on tarkastella Tykkimäen ympäristössä valtatiehen 6 rajautuvaa maankäyttöä ja valtatien 6 rinnakkaistiejärjestelyjä.


Osayleiskaavan tavoitteena on:

  • tarkastella Tykkimäen ja Kullasvaaran ympäristössä valtatien 6 lähialueen maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä
  • edistää rautatieverkkoon liittyvien logistiikkatoimintojen kehittämistä
  • tutkia Kullasvaaran liittymäalueen ympäristössä sijaitsevien alueiden soveltuvuutta palvelujen tai hallinnon alueeksi sekä työpaikkarakentamisen alueeksi.
  • tarkastella alueen haja-asutusluonteisen asutuksen suhdetta suunnittelualueen kehitettäviin yritysalueisiin ja liikenneväyliin

Sijainti

Suunnittelualue sisältää valtatiehen 6 rajautuvia alueita Tykkimäen kaupunginosan itäpuolella, noin viiden kilometrin päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Alueen laajuus on kaavaluonnoksen rajauksen mukaisesti noin 2,7 km². Suunnittelualueen rajaus voi tarkentua kaavaprosessin edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Kaavoitusprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tekninen lautakunta käsittelee osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä nähtäville asettamista varten kokouksessaan 21.9.2021 (Linkki dynasty-tietopalveluun).

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Yleiskaavaluonnos on nähtävillä (MRL 62 §, MRA 30 §) tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 22.5.-12.8.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta voi esittää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö/kirjaamo, PL 32, 45701 Kuusankoski PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi. Kirjekuoreen tai sähköpostiin otsikko: Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavaluonnos

Yleisötilaisuus 5.6.2019

Kaavahankkeeseen sisältyy myös valtatien 6 liittymä- ja rinnakkaistieverkon suunnittelu (aluevaraussuunnitelma) Tykkimäen ja Häkämäentien välisellä alueella yhdessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Kaavaluonnosta sekä siihen liittyviä valtatien 6 liikennejärjestelyjä esiteltiin yleisötilaisuudessa ke 5.6.2019 Aitomäen nuorisoseurantalolla (Aitomäentie 1007, 45100 Kouvola). Tilaisuuden esitykset on lisätty tälle verkkosivulle. Yleisötilaisuuden yhteenvedon voit lukea tästä.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli osayleiskaavaluonnosta kokouksessaan 14.5.2019.

Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden antoa varten 4.7.-31.8.2018.

Yleiskaavaa käsiteltiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 4.10.2018. Ote viranomaisneuvottelun muistiosta on kaavaselostusluonnoksen liitteenä.


Päivitetty 16.9.2021