Luonnonsuojelulain (1096/1996) 23 §:n mukaan luonnonmuistomerkiksi voidaan rauhoittaa puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma silloin kun sitä on esimerkiksi sen harvinaisuuden tai maisemallisen merkityksen vuoksi aihetta erityisesti suojella. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittamien tai turmeleminen on kielletty.

Kouvolan luonnonmuistomerkit

Kouvolassa on 108 rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä.  Suuri osa kohteista on rauhoitettu 60-70 -luvuilla lääninhallituksen aikaan.

Osa muistomerkeistä on näkyvällä paikalla ja varmasti tuttuja paikallisille ihmisille. Kartalla näet kohteet, joissa on voimassa oleva muistomerkkipäätös. Osa kohteista on kuitenkin hävinnyt tai merkintä puutteellinen. Kohteita on käyty läpi vuosina 2016-2017 ja saatujen tietojen perusteella kohteiden merkintöjä tullaan parantamaan ja hävinneiden kohteiden päätöksiä rauettamaan.

Kouvolassa on luonnonmuistomerkiksi rauhoitettu:

 • 39 kuusta
 • 24 mäntyä
 • 15 katajaa
 • 9 lehmusta
 • 6 kiveä/siirtolohkaretta
 • 5 koivua
 • 4 haapaa
 • 2 hiidenkirnua
 • 2 pihlajaa
 • 1 lähdealue
 • 1 tammi

Luonnonmuistomerkit kartalla

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Ehdota kohdetta luonnonmuistomerkiksi

Kuka tahansa voi esittää kohdetta luonnonmuistomerkiksi. Rauhoitus tehdään maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksesta. Luonnonmuistomerkkiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja rauhoituspäätöksen tekee Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelu. Kaupunki merkitsee rauhoitetun luonnonmuistomerkin maastoon rauhoituspäätöksen jälkeen.

Luonnonmuistomerkki voi olla puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, joka sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on erityinen.

Rauhoituksen päättäminen

Kunta voi omistajan hakemuksesta tai ELY-keskuksen esityksestä lakkauttaa rauhoituksen, mm. silloin, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita. Maisemapuun kohdalla rauhoitus yleensä päättyy, jos se vahingoittuu esimerkiksi syysmyrskyssä.

Päivitetty 3.5.2021

Sivun alkuun