Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion varoista erilaisia lainoja ja avustuksia.

Kouvolan kaupunki käsittelee kaikki hakemukset, jotka koskevat kaupungin alueella tapahtuvaa valtion lainoittamaa uudistuotantoa, perusparannusta tai hankintaa.

Korkotuki- ja takauslainat sekä avustukset

ARAn talokohtaisia korkotukilainoja, takauslainoja ja avustuksia 2022 voi hakea määrärahojen puitteissa jatkuvana hakuna.

Talokohtaiset korkotukilainat

 • vuokra-, osaomistus- tai omaksi lunastettavien vuokra-asuntojen rakentaminen
 • asumisoikeustalolainat
 • erityisryhmille tarkoitettu vuokra-asuntokohde
 • vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen
 • vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta

Takauslainat

 • vuokra-asuntojen valtiontakaus rakentamislainoille
 • asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus, hakemus jätetään ARAan

Vuokra-asuntolainojen käynnistysavustus

 • pitkäaikaisella korkotuella rahoitetuille ARA-hankkeille MAL-kunnissa, hakemus jätetään ARAan

Avustus ARA-kohteiden korjaamiseen ikääntyneille sopiviksi

 • vuokratalolle, hakemus jätetään ARAan

Käyttötarkoituksen muutosavustus

 • toimisto- ja teollisuuusrakennuksille, hakemus jätetään ARAan

Purkuavustus

 • vuokratalolle, hakemus jätetään ARAan

Hakemukset

Hakemus toimitetaan Kouvolan kaupungille. Tämän jälkeen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) antaa siitä lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Lopuksi kaupunginhallitus antaa oman lausuntonsa ARAn käsittelyä varten.

Hakemusten palautus

Kouvolan kaupunki, Asuntoviranomaispalvelut, PL 85, 45101 Kouvola
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti


Päivitetty 27.6.2022

Sivun alkuun