Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion varoista erilaisia lainoja ja avustuksia.

Kouvolan kaupunki käsittelee kaikki hakemukset, jotka koskevat kaupungin alueella tapahtuvaa valtion lainoittamaa uudistuotantoa, perusparannusta tai hankintaa.

Korkotuki- ja takauslainat sekä avustukset

ARAn talokohtaisia korkotukilainoja, takauslainoja ja avustuksia 2019 voi hakea määrärahojen puitteissa jatkuvana hakuna.

Talokohtaiset korkotukilainat

  • vuokra- ja osaomistusasuntojen sekä omaksi lunastettavien vuokra-asuntojen rakentaminen
  • asumisoikeustalolainat
  • erityisryhmille tarkoitettu vuokra-asuntokohde
  • vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen
  • vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta

Takauslainat

  • vuokra-asuntojen valtiontakaus rakentamislainoille
  • asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus, hakemus jätetään ARAan

Purkuavustus

  • vuokratalolle, hakemus jätetään ARAan

Hakemukset

Hakemus toimitetaan Kouvolan kaupungille. Tämän jälkeen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) antaa siitä lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Lopuksi kaupunginhallitus antaa oman lausuntonsa ARAn käsittelyä varten.

Hakemusten palautus

Kouvolan kaupunki, Asuntoviranomaispalvelut, PL 85, 45101 Kouvola
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti

Valtiokonttoriin siirtyneitä tehtäviä:

  • rajoitus- ja purkuakordit
  • pitkäaikaisten korkotukilainojen asumisaikaiset muutospäätökset.

Akordi eli valtion asuntolainan ja aravalainan osittainen anteeksianto on eräissä tapauksissa mahdollinen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamisen jälkeen tai purkuluvan jälkeen.

Muutospäätökset ovat kesken laina-aikaa tehtäviä korkotukilainan lyhennysohjelmaa, korkoa tai muita lainaehtoja sekä lainan vakuutta koskevia päätöksiä.

Päivitetty 20.12.2019