Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion varoista erilaisia lainoja ja avustuksia.

Kouvolan kaupunki käsittelee kaikki hakemukset, jotka koskevat kaupungin alueella tapahtuvaa valtion lainoittamaa uudistuotantoa, perusparannusta tai hankintaa.

Korkotuki- ja takauslainat sekä avustukset

ARAn talokohtaisia korkotukilainoja, takauslainoja ja avustuksia 2023 voi hakea määrärahojen puitteissa jatkuvana hakuna.

ARA digitalisoi korkotukilaina-asioiden hakemusasiointia ja -käsittelyä. Kaikkien lainatuotteiden haku uusien hankkeiden osalta digitalisoidaan tavoiteaikataulun mukaisesti keväällä 2023.

Talokohtaiset korkotukilainat

  • vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus- tai omaksilunastettavien vuokra-asuntojen rakentaminen
  • erityisryhmille tarkoitettu vuokra-asuntokohde
  • vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen
  • vuokra- ja asumisoikeustalon ja vuokra-asuntojen hankinta

Takauslainat

  • vuokra-asuntojen valtiontakaus rakentamislainoille
  • asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus, hakemus jätetään ARAan

Vuokra-asuntojen käynnistysavustus

  • pitkäaikaisella korkotuella rahoitetuille ARA-hankkeille MAL-kunnissa, hakemus jätetään ARAan

Avustus ARA-kohteiden korjaamiseen ikääntyneille sopiviksi

  • vuokratalolle, hakemus jätetään ARAan

Purkuavustus

  • vuokratalolle, hakemus jätetään ARAan

Hakemukset

Hakemus toimitetaan ARAn verkkoasiointiin, jonne kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella. Hakemus lähtee automaattisesti Kouvolan kaupungille. Tämän jälkeen Kymenlaakson hyvinvointialue antaa siitä lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Lopuksi kaupunginhallitus antaa oman lausuntonsa ARAn käsittelyä varten.


Päivitetty 4.1.2024

Sivun alkuun