Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion varoista erilaisia lainoja ja avustuksia.

Kouvolan kaupunki käsittelee kaikki hakemukset, jotka koskevat kaupungin alueella tapahtuvaa valtion lainoittamaa uudistuotantoa, perusparannusta tai hankintaa.

Korkotuki- ja takauslainat sekä avustukset

ARAn talokohtaisia korkotukilainoja, takauslainoja ja avustuksia 2022 voi hakea määrärahojen puitteissa jatkuvana hakuna.

Talokohtaiset korkotukilainat

 • vuokra-, osaomistus- tai omaksi lunastettavien vuokra-asuntojen rakentaminen
 • asumisoikeustalolainat
 • erityisryhmille tarkoitettu vuokra-asuntokohde
 • vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen
 • vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta

Takauslainat

 • vuokra-asuntojen valtiontakaus rakentamislainoille
 • asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus, hakemus jätetään ARAan

Vuokra-asuntolainojen käynnistysavustus

 • pitkäaikaisella korkotuella rahoitetuille ARA-hankkeille MAL-kunnissa, hakemus jätetään ARAan

Avustus ARA-kohteiden korjaamiseen ikääntyneille sopiviksi

 • vuokratalolle, hakemus jätetään ARAan

Käyttötarkoituksen muutosavustus

 • toimisto- ja teollisuuusrakennuksille, hakemus jätetään ARAan

Purkuavustus

 • vuokratalolle, hakemus jätetään ARAan

Hakemukset

Hakemus toimitetaan Kouvolan kaupungille. Tämän jälkeen Kymenlaakson hyvinvointialue antaa siitä lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Lopuksi kaupunginhallitus antaa oman lausuntonsa ARAn käsittelyä varten.

Hakemusten palautus

Kouvolan kaupunki, Asuntoviranomaispalvelut, PL 85, 45101 Kouvola
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti


Päivitetty 3.1.2023

Sivun alkuun