Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia Salpausselänkadun ja Kalevankadun kulmauksessa sijaitsevan 1950-luvun kerrostalon korottamisesta kahdella kerroksella kolmesta viiteen.

Kaavamuutokseen liittyy 20.10.2017 päivätty asemakaava-aloite. Kaavahanke ei ole vielä vireillä. Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelmaan.


Sijainti


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

As. Oy Satosalpa, rakennus kuvattuna Salpausselänkadulta.
As. Oy Satosalpa, rakennus kuvattuna Salpausselänkadulta.

Päivitetty 18.7.2019