Asemakaavan muutoksen (kaava nro 01/028) tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia Salpausselänkadun ja Kalevankadun kulmauksessa sijaitsevan 1950-luvun kerrostalon korottamisesta kahdella kerroksella kolmesta viiteen.


Sijainti


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 11.12.2019-20.1.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.


As. Oy Satosalpa, havainnekuva rakennuksen korottamisesta Salpausselänkadun suunnalta kuvattuna.

Päivitetty 11.9.2020