Kouvolan kaupunki järjesti syksyllä 2018 yleisen suppean ideakilpailun Sakaristonmäen alueen kehittämisestä. Kilpailun tarkoituksena oli tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia alueen arvot säilyttäen. Kilpailu on ratkaistu ja tulos on julkaistu 15.3.2019.

Kilpailun ratkaisu

Kilpailun ratkaisussa päätettiin palkita kolme parasta ehdotusta sekä lunastaa kaksi ehdotusta. Kilpailun voittajaksi valittiin ehdotus Marjonportti, jonka on laatinut arkkitehti Lasse Olaste. Toiseksi kilpailussa sijoittui ehdotus Cittá Verde, jonka tekijöinä ovat olleet Esa Kangas ja Johanna Vuorinen Kangas & Vuorinen Arkkitehdeiltä. Kolmannelle sijalle ylsi Timo Veijonsuon laatima ehdotus Apila. Lisäksi kilpailun tuomaristo päätti lunastaa ehdotukset Reitit jonka oli laatinut Hanna Kuivalainen, Vilma Autio, Maija Parviainen ja Jouni Lehtomaa sekä Aino Aspialan ja Sanna Meriläisen laatima Tree Urbanism. Muita kilpailuun saapuneita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Kilpailun arviointipöytäkirja löytyy liitteestä.


Kilpailun tavoite

Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö ja Ratamo-keskuksen rakentamisen myötä vapautuva terveyskeskuksen alue luovat mielenkiintoiset mahdollisuudet alueen kehittämiselle aivan ydinkeskustan tuntumassa.

Kilpailun tarkoituksena on tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia alueen arvot säilyttäen ja kaupunkikuvaa eheyttäen. Täydennysrakentamisessa haetaan laatua määrän sijaan.

Kuusaantie ja Kymenlaaksontien jatke muodostavat estevaikutuksen Sakaristonmäen ja Kouvolan keskustan välille. Kilpailun yhtenä tavoitteena on tutkia Kasarminmäen toiminnallista lähentämistä keskustaan sekä selkeyttää liikennejärjestelyjä. Kilpailussa tulee myös huomioida alueen luontoarvot sekä kiinnittää huomiota viheryhteyksien turvaamiseen.

Kokonaisidean lisäksi kilpailussa arvioidaan suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta sekä yksittäisiä tiettyyn alueen osaan kohdistuvia muutosideoita.

Lisärakentaminen alueelle edellyttää asemakaavan muutosta, joka tehdään
suunnittelukilpailun jälkeen aikaisintaan vuonna 2019.

Aikataulu

Kilpailuohjelman julkaisu 10.9.2018
Kysymysten jättäminen 27.9.2018
Kilpailukysymysten vastauksien julkaisu 11.10.2018
Kilpailuehdotusten jättöaika päättyy 20.12.2018
Kilpailuehdotusten arviointi tammi-helmikuu 2019
Kilpailun tulos julkistetaan 15.3.2019


Päivitetty 18.3.2019