Syksyllä 2018 järjestettiin ideakilpailu Sakaristonmäen alueen kehittämisestä. Kilpailun voitti arkkitehti Lasse Olasteen ehdotus Marjonportti. Kilpailussa tutkittiin alueen arvot säilyttävän täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Sakaristonmäen alueella.

Kilpailun ratkaisu

Kilpailussa päätettiin palkita kolme parasta ehdotusta sekä lunastaa kaksi ehdotusta.

Voittajaksi valittiin ehdotus Marjonportti, jonka on laatinut arkkitehti Lasse Olaste.

Toiseksi sijoittui ehdotus Cittá Verde, jonka tekijöinä olivat Esa Kangas ja Johanna Vuorinen Kangas & Vuorinen Arkkitehdeiltä. Kolmannelle sijalle ylsi Timo Veijonsuon ehdotus Apila.

Kaksi lunastettavaa ehdotusta olivat Hanna Kuivalaisen, Vilma Aution, Maija Parviaisen ja Jouni Lehtomaan Reitit sekä Aino Aspialan ja Sanna Meriläisen Tree Urbanism.

Muita kilpailuun saapuneita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Kilpailun arviointipöytäkirja löytyy liitteestä.


Kilpailun tavoite

Kilpailun tarkoituksena oli tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia alueen arvot säilyttäen ja kaupunkikuvaa eheyttäen.

Kokonaisidean lisäksi kilpailussa arvioitiin suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta sekä yksittäisiä, tiettyyn alueen osaan kohdistuvia, muutosideoita.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö ja Ratamo-keskuksen rakentamisen myötä vapautuva terveyskeskuksen alue luovat mielenkiintoiset mahdollisuudet alueen kehittämiselle aivan ydinkeskustan tuntumassa.

Haastetta alueelle tuovat Kuusaantie ja Kymenlaaksontien jatke Sakaristonmäen ja Kouvolan keskustan välillä. Kilpailun yhtenä tavoitteena olikin tutkia Kasarminmäen toiminnallista lähentämistä keskustaan sekä selkeyttää liikennejärjestelyjä. Myös alueen luontoarvot ja viheryhteydet huomioitiin.

Lisärakentaminen alueelle edellyttää asemakaavan muutosta, joka tehdään
suunnittelukilpailun jälkeen aikaisintaan vuonna 2019.

Aikataulu

Kilpailuohjelman julkaisu 10.9.2018
Kysymysten jättäminen 27.9.2018
Kilpailukysymysten vastauksien julkaisu 11.10.2018
Kilpailuehdotusten jättöaika päättyy 20.12.2018
Kilpailuehdotusten arviointi tammi-helmikuu 2019
Kilpailun tulos julkistetaan 15.3.2019


Päivitetty 12.4.2019

Sivun alkuun