Kaavasuunnittelun tavoitteena on päivittää alueen asemakaavaa vastamaan olemassa olevaa tilannettaja laajentaa asemakaava-alue koskemaan myös Huhdanniementien länsipuolisia osia. Asemakaavalla pyritään mahdollistamaan vesihuolto verkoston toteuttaminen Sysitien ja Huhdanniementien ympäristössä. Lisäksi toteutumaton Inkeroisten ja Elimäen yhdistävän maantien linjaus ja alueen toteutumattomia katu-ja korttelivarauksia kumotaan. Elimäentien ja Kymijoentien välisiä asuinkortteleita muokataan vastaamaan paremmin tonttikysyntää.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kymijoen länsipuolella, Anjalan kaupunginosassa. Suunnittelualue käsittää Elimäentien ja Huhdanniementien välistä aluetta sekä niihin rajautuvia alueita. Alueen pinta-ala on noin 35ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Asemakaava, asemakaavan muutos ja asemakaavan kumoaminen on tullut voimaan 18.12.2023.


Hyväksyminen

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavahankkeen kokouksessaan 1.11.2023. Asian käsittely Dynasty-verkkopalvelussa.


Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.2. – 13.3.2023 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta on hyväksynyt Mäkelänmäen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten. Kaava-asian käsittely Dynasty-verkkopalvelussa.


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaava kuulutettiin vireille 6.11.2019. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 6.11.-9.12.2019 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Yleisötilaisuus 12.11.2019

Kouvolan kaupunki ja Kymen Vesi Oy järjestivät yleisötilaisuuden Anjala-talolla 12.11.2019 koskien nk. Mäkelänmäen alueen asemakaava-, vesihuolto- ja katusuunnitelmaluonnoksia.

Tilaisuudessa esiteltiin alueelle laadittuja asemakaava-, katu- ja vesihuollon suunnitelmaluonnoksia. Tilaisuudesta laadittu muistio: Mäkelänmäen yleisötilaisuuden muistio 12.11.2019 (pdf, 250 KB).

Opaskartalle on rajattu kaavasuunnittelualue sekä vesihuollon ja katujen suunnittelualue. Kaavasuunnittelualue käsittää Kymijoentien, Elimäentien, Huhdanniementien, Rättärintien ja Haukiojantien rajaaman alueen. Vesihuolto- ja katusuunnittelun alue käsittää Sysitien ympäristön sekä Huhdanniementien ympäristön rakennuspaikat välillä Puranteentie-Rättärintie.
Suunnittelualueiden rajaukset

Suunnittelun taustaa:

Kymen Vesi Oy ja Kouvolan kaupunki ovat käynnistäneet selvityksen asemakaavan päivittämisestä ja vesihuollon toteutusvaihtoehdoista. Selvityksen kohteena on varsinaista kaava-aluetta suppeampi Anjalan Huhdanniementien ja Sysitien ympäristö eli Mäkelänmäen alue, jossa tulee ratkaistavaksi vesihuollon järjestäminen ja sen kaavalliset vaikutukset.

Yleisötilaisuus vesihuollon toteuttamisesta Huhdanniementien ja Sysitien ympäristössä 16.5.2018

Alueen asukkaille järjestettiin yleisötilaisuus Anjala-talolla (Elimäentie 28) 16.5.2018., jolloin esiteltiin suunnittelun tavoitteita ja vaihtoehtoja sen toteuttamiselle sekä kustannusarvioita. Tilaisuudessa oli noin 20 asiasta kiinnostunutta.

Esityksen jälkeen käytiin keskustelua suunnitelmista. Kysymykset ja kommentit ovat luettavissa tilaisuudesta laaditusta muistiosta: Yleisötilaisuuden muistio vesihuollon järjestämisestä ja kaavasuunnittelusta Anjalan Huhdanniementien ja Sysitien ympäristössä (pdf, 138 KB).

Opaskartalle on rajattu alue, joka kattaa Sysitien ympäristön tontit sekä Huhdanniementien varrella sijaitsevat rakennuspaikat välillä Puranteentie-Rättärintie.
Suunnittelua koskeva alue.

Päivitetty 18.12.2023

Sivun alkuun