Kaavasuunnittelun tavoitteena on päivittää alueen asemakaavaa vastamaan olemassa olevaa tilannettaja laajentaa asemakaava-alue koskemaan myös Huhdanniementien länsipuolisia osia. Asemakaavalla pyritään mahdollistamaan vesihuolto verkoston toteuttaminen Sysitien ja Huhdanniementien ympäristössä. Lisäksi toteutumaton Inkeroisten ja Elimäen yhdistävän maantien linjaus ja alueen toteutumattomia katu-ja korttelivarauksia kumotaan. Elimäentien ja Kymijoentien välisiä asuinkortteleita muokataan vastaamaan paremmin tonttikysyntää.


Sijainti


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaava kuulutettiin vireille 6.11.2019. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 6.11.-9.12.2019 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Yleisötilaisuus 12.11.2019

Kouvolan kaupunki ja Kymen Vesi Oy järjestivät yleisötilaisuuden Anjala-talolla 12.11.2019 koskien nk. Mäkelänmäen alueen asemakaava-, vesihuolto- ja katusuunnitelmaluonnoksia.

Tilaisuudessa esiteltiin alueelle laadittuja asemakaava-, katu- ja vesihuollon suunnitelmaluonnoksia. Tilaisuudesta laadittuun muistioon voit tutustua tästä.

34_001_Mäkelänmäki_kaavaluonnos_karttaraukset
Suunnittelualueiden rajaukset

Suunnittelun taustaa:

Kymen Vesi Oy ja Kouvolan kaupunki ovat käynnistäneet selvityksen asemakaavan päivittämisestä ja vesihuollon toteutusvaihtoehdoista. Selvityksen kohteena on varsinaista kaava-aluetta suppeampi Anjalan Huhdanniementien ja Sysitien ympäristö eli Mäkelänmäen alue, jossa tulee ratkaistavaksi vesihuollon järjestäminen ja sen kaavalliset vaikutukset.

Yleisötilaisuus vesihuollon toteuttamisesta Huhdanniementien ja Sysitien ympäristössä 16.5.2018

Alueen asukkaille järjestettiin yleisötilaisuus Anjala-talolla (Elimäentie 28) 16.5.2018., jolloin esiteltiin suunnittelun tavoitteita ja vaihtoehtoja sen toteuttamiselle sekä kustannusarvioita. Tilaisuudessa oli noin 20 asiasta kiinnostunutta.

Esityksen jälkeen käytiin keskustelua suunnitelmista. Kysymykset ja kommentit ovat luettavissa tilaisuuden muistiosta

Huhdanniementien ja Sysitien ympäristö

Päivitetty 8.9.2020