Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa Anjalassa Elimäentien ja Huhdanniementien ympäristössä sijaitsevan alueen asemakaavaa ja kaavoitetun alueen rajausta vastamaan olemassa olevaa tilannetta. Suunnittelun aikana tutkitaan alueen vesihuollon järjestämisen mahdollisuuksia. Alueen kaavoittamisesta on tehty kaavoitusaloite.


Sijainti

Mäkelänmäen (34/001) asemakaavan rajaus opaskartalla.
Mäkelänmäen (34/001) asemakaavan rajaus opaskartalla.

Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kymen Vesi Oy ja Kouvolan kaupunki ovat käynnistäneet selvityksen asemakaavan päivittämisestä ja vesihuollon toteutusvaihtoehdoista. Selvityksen kohteena on varsinaista kaava-aluetta suppeampi Anjalan Huhdanniementien ja Sysitien ympäristö eli Mäkelänmäen alue, jossa tulee ratkaistavaksi vesihuollon järjestäminen ja sen kaavalliset vaikutukset.

Yleisötilaisuus vesihuollon toteuttamisesta Huhdanniementien ja Sysitien ympäristössä 16.5.2018

Alueen asukkaille järjestettiin yleisötilaisuus Anjala-talolla (Elimäentie 28) 16.5.2018., jolloin esiteltiin suunnittelun tavoitteita ja vaihtoehtoja sen toteuttamiselle sekä kustannusarvioita. Tilaisuudessa oli noin 20 asiasta kiinnostunutta.

Esityksen jälkeen käytiin keskustelua suunnitelmista. Kysymykset ja kommentit ovat luettavissa tilaisuuden muistiosta

Huhdanniementien ja Sysitien ympäristö

Mitä seuraavaksi?

Asukkaiden yleisötilaisuudessa esittämiä vaihtoehtoja tutkitaan ja alueelle tehdään maaperätutkimuksia. Tutkimusten valmistuttua suunnitelmia päivitetään ja Kymen Vesi lähettää asukkaille liittymishalukkuuskyselyn. Aikataulutavoitteena on, että liittymishalukkuuskysely voidaan lähettää keväällä 2019. Kyselyn jälkeen järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään liittymishalukkuuskyselyn tuloksia ja kaavaluonnosratkaisua.

Kaavaluonnos asetetaan keväällä 2019 julkisesti nähtäville ja sitä on mahdollista kommentoida. Asemakaavan hyväksymisaikataulu riippuu pitkälti siitä, aiheuttaako luonnosvaiheen mielipiteet ja lausunnot vielä lisää suunnittelu- tai selvitystarpeita.

Päivitetty 11.10.2019