Aholanmäen alue sijaitsee VT 6 pohjoispuolella Kymijoen ja Keltin sillan itäpuolella kohoavana metsäisenä mäkenä. Alueen poikki kulkee Kymijoen ulkoilureitti ja mäen laelle on rakennettu näköalapaikka, josta avautuu upeat näkymät Keltin voimalaitokselle ja Kymijoelle.

Aholanmäen luonnonsuojelualueella metsää on paikoin hoidettu, mutta alueella on edelleen järeäpuustoisia ja melko luonnontilaisia osia. Mäen rinteillä on edustavia jyrkänteitä aluslehtoineen, järeäpuustoista kuusikkoa, sekä järeitä kuusia ja haapoja. Mäen päällinen puusto on varttunutta vanhaa ja paikoin kilpikaarnaista mäntyä. Alueella on melko edustavaa metsälinnustoa mm pohjantikka, lehtopöllö, nuolihaukka, töyhtö -ja hömötiainen sekä liito-oravan elinalue.

Alueen jyrkänteet muodostavat arvokkaita elinympäristöjä ja niillä kasvaa mm. uhanalaista ahokissankäpälää ja runkomaisia lehmuksia muodostaen luonnonsuojelulain mukaisen erittäin uhanalaisen jalopuumetsän sekä saniaiskorven. Mäen eteläreunalla on aikanaan sijainnut Keltin puutarhakoulu, josta on osa vanhaa kivijalkaa vielä nähtävissä. Alueesta nyt kehittynyt kulttuurivaikutteinen lehto, vanhoine puutarhakasveineen, monihaaraisine mäntyineen, isoine tuomineen, pähkinäpensaineen sekä pihtoineen.

Suojeluohjelma: METSO-ohjelma
Perustamispäätös: 2023
Pinta-ala 22,2 ha

Sallitut toimenpiteet:

Hoitotoimenpiteet: Keltin puutarhakoulun puutarhalle johtavan tien vanhat koristeomenapuut on uusittu 2022 vanhakantaisella koristeomenapuukujanteella.

Luonnonsuojelualue kartalla

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Kuvagalleria

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun