Kaavamuutoksen (kaava nro 08/006) tavoitteena on mahdollistaa Haanojan palvelukeskuksen laajentaminen ja ohjata keskusta ympäröivien Haanojanpuiston virkistysalueiden kehittämistä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustan eteläpuolella, Sarkolan ja Kankaronmäen kaupunginosissa Myllypuronkadun, Runkotien, Myllypuronkujan ja Haanojanraitin rajaamalla alueella ja siihen kuuluu sekä julkista puistoa että palvelurakentamista. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 3 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen

Ehdotusvaihe

Asemakaavamuutoksen julkinen nähtävilläolo

Haanojan palvelukeskuksen asemakaavan muutos, kaava nro 08/006 on julkisesti nähtävillä 22.5.–19.7.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavan internet sivulla www.kouvola.fi/haanojanpalvelukeskus

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 19.7.2019 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto(at)kouvola.fi.

14.5.2019 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Asemakaavaehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 14.5.2019, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.


Aikaisemmat suunnnittelun vaiheet

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 19.12.2018-20.1.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kouvolassa 19.12.2018 Kaupunkisuunnittelu


Päivitetty 21.5.2019