Tavoitteena on laatia rakentamista ohjaava rantaosayleiskaava keskeisen kaupunkialueen pohjoisosien sellaisille ranta-alueille, joilla ei ole asemakaavaa.
Tulevan kaavan perusteella voidaan myöntää rakennuslupa kaavan mukaiseen rakentamiseen. Samalla muutetaan kaavaa Pyhäjärven, Kimolan kanavan, Iso-Ruhmaan alueilla, sekä Oravalan ja Suuri-Hautajärven alueilla pienialaisten kohteiden osalta.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus
Kymijoen pohjoisosan kaava-alueen rajaus
Kymijoen pohjoisosan kaava-alueen rajaus.

Suunnittelualueena on Kymijoen, Sompasen, Harjujoen ja Lappalanjärven rantayleiskaavoittamattomat alueet. Lisäksi kaavassa on esitetty matkailualueita Kimolan kanavalta kulkevan vesireitin varrelle.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen nähtäville asettamista kokouksessaan 26.1.2023. Lautakunta hyväksyi luonnoksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-palvelussa.

Kaavaluonnos on nähtävillä 1.3.-31.3.2023 välisen ajan. Kaavaluonnokseen voi tutustua tällä nettisivulla tai kaupungintalolla infopisteen aukioloaikoina. Tämän nettisivun materiaalit löytyvät oikeanpuoleisesta sivupalkista. Tiedosto Karttalehdet (pdf, 4 MB) sisältää kaikki karttalehdet, mutta tiedosto on pakattu sen koon vuoksi ja sen kuvanlaatu on paikoittain huono. Kaikki karttalehdet ovat myös ladattavissa erikseen, joissa kuvanlaatu on hyvä.

Asiakaspalvelu ensisijaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteyshenkilöt (sivupalkissa) ovat puhelimitse tavoitettavissa kaavaluonnoksen nähtävilläolon ajan (paitsi torstaina 30.3.) maanantaisin ja torstaisin klo 9:30-11:00. Henkilökohtainen tapaaminen kaupungintalolla on mahdollista, mutta siitä tulee sopia erikseen yhteyshenkilöiden kanssa.

Yleisötilaisuus

Kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa ma 13.3.2023 klo. 17.00–18.30. Luonnosta on esittelemässä kaavaa laatinut konsultti FCG ja kaupungin yleiskaavoituksen edustajia. Tilaisuus järjestetään Kouvolatalolla, osoitteessa Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola.

Virkistyskäyttökysely

Kartoitamme Kymijoen pohjoisosan rantaosayleiskaavan alueen virkistyskäyttöä. Kysymme reiteistä ja paikoista, joissa virkistäydyt, ulkoilet ja liikut luonnossa. Kyselyn lopussa on mahdollista liittyä tiedotuslistaan kaavaa koskevaa tiedottamista varten. Kyselyyn ei ole pakko vastata liittyäkseen tiedotuslistalle. Kyselyn tuloksista koostetaan yhteenveto osaksi kaava-aineistoa ja tuloksia hyödynnetään suunnittelussa.

Kysely on avoinna nähtävilläoloaikana. Karttakysely EI ole virallinen tapa jättää palautetta kaavaluonnoksesta.

Voit vastata virkistyskäyttökyselyyn tämän linkin kautta: https://new.maptionnaire.com/q/8t977vzm2era

Aloitusvaihe

Yleiskaavan vireille tulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävänä 27.3.-3.5.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tekniikka- ja ympäristötalossa sekä tällä kaavahankkeen sivulla.


Päivitetty 1.3.2023

Sivun alkuun