Hirvimäen lehmuslehto sijaitsee Kuusankoskella Rekolan ja Markankylän välissä. Suojelualue on pienialainen, mutta komean, n. 20 m korkean kalliojyrkänteen alla on edustava kallionaluslehto. Lehto on muodostunut rapautuneeseen vyörysorarinteeseen. Lehmusten lisäksi alueella on suuria haapoja. Kenttäkerroksessa kasvaa lehtokasvillisuutta, kuten lehto-orvokkia, hiirenporrasta, metsäkurjenpolvea ja mustakonnanmarjaa.

Suojeluohjelma Ei suojeluohjelmaa
Perustamispäätös Luontotyyppipäätös 22.11.2001, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Pinta-ala 0,27 ha

Sallitut toimenpiteet: Aluetta voidaan hoitaa maanomistajan suostumuksella ja ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Hoitotoimenpiteet: Ei hoitosuunnitelmaa.

Luonnonsuojelualue kartalla

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Kuvagalleria

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun