Ydinkeskustan osayleiskaava tarkoituksena on noudattaa vuonna 2013 valmistuneen Kouvolan keskustavisio 2030 -suunnitelman periaatteita sekä vuonna 2015 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan sisältöä.

Kaavamuutos pyrkii parantamaan ydinkeskustan kaupunkikuvaa, täydennysrakentamis- ja pysäköintimahdollisuuksia, liikenteen sujuvuutta sekä liiketoiminnan edellytyksiä.

 • ydinkeskustan elinvoimaisuuden vahvistaminen
 • asukas- ja työpaikkamäärän lisääminen
 • maankäytön tehostaminen
 • keskustan helppo saavutettavuus eri liikennemuodoilla
 • kulttuuri- ja rakennushistoriallisten kohteiden arvotus
 • keskustatoimintojen monipuolistaminen
 • kaupallisten palveluiden kehittäminen
 • liikenneverkon ja pysäköintijärjestelyjen toimivuuden parantaminen
 • kaupunkikuvan ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen ja eheyttäminen
 • kaupunkiluonnon ja viherympäristöjen turvaaminen ja kehittäminen
  aseman seudun kehittäminen

Kaavan on tarkoitus olla yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava ja se on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen suunnittelua määrittämällä mm. alueen pääkäyttötarkoitukset ja katuverkon.Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustassa, ja rajautuu etelässä Puutarhurinkatuun ja Kiskoraittiin, lännessä Varuskuntakatuun ja vanhaan ratapohjaan (Kymenlaaksontien jatke), pohjoisessa Ahdinkatuun ja Palomäenkatuun, sekä idässä VR:n alueeseen.


Suunnitelman eteneminen

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaava-aineisto on nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 2.5.-3.6.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä kaavan omalla verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää viimeistään 3.6.2018 mennessä osoitteella: Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/Kirjaamo, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi.

Kaavaluonnoksen sisältöä avataan kaikille kiinnostuneille avoimessa tilaisuudessa Hub Kouvola Viiraamossa 14.5.2018 klo 17-19 (Kauppalankatu 4 / Lasipalatsi 2 krs.). Tilaisuudessa voi kertoa myös mielipiteensä kaavaluonnoksessa esitetystä ratkaisusta tai keskustella yleisesti keskustan kehittämisestä.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

2.5.2018 Tekninen lautakunta


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Aloitusvaihe

Yleisötilaisuus

Kaavan OAS:aa esiteltiin yleisötilaisuudessa maanantaina 18.1.2016 klo 17.30 Lasipalatsin Viiraamossa

Selvitykset

Suunnittelun tueksi on valmisteltu lukuisia eri selvityksiä, jotka on luettavissa sivun liitetiedostoista.

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 23.12.2015-31.1.2016 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/ydinkeskustaoyk.

Tekninen lautakunta

Kaavaluonnos oli Teknisen lautakunnan käsittelyssä 24.4.2018 (pöytäkirja). Lautakunta hyväksyi luonnoksen ja asetti sen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.

www.kouvola.fi/ydinkeskustaoyk

Päivitetty 4.3.2019