Puutavaran uitto oli tärkeä elinkeino 1800-luvun lopulta aina 1900-luvun puoliväliin asti. Uittojen aikaan joet olivat kesäisin täynnä tukkeja ja vesireittien yli rakennettiin siltoja sekä muita rakenteita helpottamaan liikkumista. Käyrälampeen laskevaan Jyräänjokeen sekä vieressä virtaavaan Käyräjokeen, jonka loppuosaa kutsutaan Jokelanjoeksi, rakennettiin uittojen aikana useampikin silta helpottamaan kulkua rannalta toiselle.

Akvarellikuvitus: Käyrälammesta laskevalla Käyräjoella on ollut tukinuittovuosina useampi jo purettu silta, Jyräänjoen yli kuljettiin muutaman laudoitetun tukin yli.
Käyrälammesta laskevalla Käyräjoella on ollut tukinuittovuosina runsaasti siltoja.

Uusi Käyräjoen silta on valmistunut vuonna 2023. Tällä samalla paikalla on ollut uittovuosien aikaan Haimin mutkan riippusilta, joka helpotti uittotyöntekijöiden kulkemista. Vanha silta lahosi käyttökelvottomaksi jo 1950-luvulla.

Sen lisäksi, että sillat palvelivat uittotyöläisiä, olivat monet niistä ahkerassa käytössä myös paikallisten keskuudessa. Esimerkiksi vuonna 1947 rakennettua Käyräjoen vanhaa riippusiltaa (kuva alla) käyttivät ahkerasti niin lenkkeilijät, kalastajat kuin tarvittaessa armeijakin. Silta oli sen verran leveä ja vakaa, että sen pystyi ylittämään pyörälläkin. Sillan toinen pää oli uittotyönjohtajan asunnon, ”Töttörön” kohdalla ja toinen kesämökkialueen keskellä, noin parin sadan metrin päässä Käyrälammelta.

Vanha mustavalkoinen kuva Käyräjoen yli kulkevasta riippusillasta vuosien 1930-1940 väliltä.
Kuva 1. Käyräjoen riippusilta. Kuvaaja Armas Siukonen. Poikilo-museot.

Kun tukinuitto loppui vuonna 1963, perustettiin riippusiltaa varten siltatoimikunta, joka ylläpiti ja kunnosti sillan rakenteita. Lopulta talkoovoimat eivät enää riittäneet pitämään riippusiltaa kunnossa ja se purettiin 1960-luvun loppupuolella.

Silta helpotti ja nopeutti paikallisten kulkua kuitenkin niin paljon, että 1960-luvun lopulla tilalle rakennettiin uusi, uittopuomeista koottu silta. Tämä silta toimi hyvin oman aikansa, kunnes sekin pikkuhiljaa alkoi lahota ja lopulta 1980-luvun alussa silta purettiin pois.

Jokelan myllyn vieressä ollut Myllynsilta oli tärkeä ylityspaikka toki uittotyöläisten työn kannalta, mutta se toimi oikotienä myös kyläläisille. Jokelan mylly lakkautettiin vuonna 1955 ja sen vieressä ollut silta purettiin. Paikalle on rakennettu uusi silta, joka on nykyään aktiivisessa käytössä. Lisäksi alkuperäinen myllyrakennus ja pato ovat saaneet uuden elämän kunnostusten myötä ja tänä päivänä alue on yksi Valkealan kulttuurikohteista.

Myllynsillan ja vieressä olevan sillan puoliväliin rakennettiin uittojen aikaan työläisten käyttöön kaiteeton riippusilta, joka purettiin heti 1960-luvun alkupuolella, kun uitot loppuivat. Toinen, ainoastaan uittoväen käytössä ollut, ylityspaikka oli Jyräänjoessa uittomiesten asemapaikan ja taukotuvan lähellä. Koska sillä kohtaa joki oli kapea, riitti ylityksen mahdollistaviksi rakenteiksi muutama rinnakkainen tukki ja niiden päälle tehty laudoitus.

Vaikka uittojen aika onkin jo historiaa, voit pysähtyä sillalla ja ehkä tuntea menneen ajan. Katsoa joelle ja nähdä mielessäsi ohilipuvat tukit ja niitä ohjailevat uittotyöläiset.

Lisää uittojen aikaisista silloista voit lukea julkaisusta: Virta vei ja torvi raikui: Uitot Väliväylällä Valkealassa 1890-1963.

Päivitetty 12.2.2024

Sivun alkuun