Kouvolan kaupunki aloitti jättiputkien järjestelmällisen torjunnan keväällä 2012. Jättiputkitorjuntaa on tarkoitus jatkaa vuosittain, sillä jatkuvuus parantaa tuloksia. Myös jättipalsamin torjuntatyötä on tehty kaupungin toimesta ja talkootyönä. Tavoitteena on ollut lisätä vieraslajitietoutta, kerätä tietoa uusista esiintymistä, kannustaa omatoimiseen torjuntaan sekä hävittää jättiputkea ja jättipalsamia kaupungin omistamilla mailla.

Säännöllistä vieraslajien torjuntaa

Kaikissa vieraslajitorjunnan kohteissa on havaittu, että esiintymät ovat pienentyneet eikä uutta siemenpankkia päässyt syntymään. Torjuntaa on tärkeää jatkaa säännöllisesti vuosittain niin kauan, että voidaan varmistua haitallisen vieraslajin häviämisestä kohteessa. Torjuntatyötä tehdään pääsääntöisesti huhtikuun lopulta elo-syyskuulle. Torjunta kohdistetaan kaupungin omistamille alueille. Kaupungin tiedossa on satoja jättiputki- ja jättipalsamikohteita Kouvolan alueella. Torjuntatyötä tehdään sekä kaupungin omin voimin että ostopalveluna.

Soolotalkoot Kouvolassa kesällä 2022

Voit osallistua vieraslajien torjuntatyöhön vaikkapa valtakunnallisen soolotalkoot -kampanjan kautta omassa pihapiirissäsi, puutarhapalstallasi tai Kouvolan kaupungin osoittamassa talkookohteessa yksin, pienessä porukassa tai yhdistyksesi kanssa. Mukaan voi liittyä milloin vain. Lue lisää valtakunnallisesta soolotalkoot -kampanjasta vieraslajit.fi -sivuilta.

Lupiinien soolotalkookohteet:

  • Helsingintien meluvalli Helsingintien ja Keltintien välissä
  • Inkeroisissa kentän ja jäähallin ympäristö: Kiekkokuja-Marintie-Päivölänkuja sekä Tikkasentielle menevän kevyenliikenteen tien varret ja Marintien varret Yhdyspolulle saakka
  • Kymenlaaksontien meluvalli Reivinronnin kohdalta etelään (tien itäpuolella)
  • Aurinkorinteen alue Puhjonmäentien ja Heinsuonraitin välillä
  • Pilkanmaantien meluvalli Iitintien risteyksestä Mäkeläntie 1:n risteykseen saakka

Jättipalsamin soolotalkookohteet:

  • Suurruohoniitty Hirvelän venesatamassa osoitteen Brejlinintie 44 ja venesataman välissä

Ilmoita vieraslajihavaintosi

Uusien vieraslajihavaintojen kerääminen ja kartoitus on tärkeää, jotta torjuntaan voidaan ryhtyä ajoissa. Mikäli havaitset vieraslajeja, voit tehdä niistä ilmoituksen Kouvolan palautepalveluun ”Asuminen, rakentaminen, kaavoitus ja ympäristö” -kohdassa. Karttamerkintä on tärkeä esiintymän paikallistamisessa. Lisätietoa vieraslajeista havaintokuvineen löydät vieraslajiportaalista (vieraslajit.fi).

Torju ajoissa

Vieraslajien torjunta kuuluu maanomistajan vastuulle. Mikäli havaitset kiinteistölläsi vieraslajeja, kannattaa torjunta aloittaa ajoissa. Myös ennaltaehkäisevä toiminta, kuten puutarhajätteen oikeaoppinen hävitys estää vieraslajien leviämistä. Lue lisää torjuntaohjeista.

Päivitetty 9.6.2022

Sivun alkuun