Kouvolan kaupunki aloitti jättiputkien järjestelmällisen torjunnan keväällä 2012. Jättiputkihanketta on tarkoitus jatkaa vuosittain, sillä jatkuvuus parantaa hankkeen tuloksia. Myös jättipalsamin torjuntatyötä on aloitettu kaupungin toimesta ja talkootyönä. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä vieraslajitietoutta, kerätä tietoa uusista esiintymistä, kannustaa omatoimiseen torjuntaan sekä hävittää jättiputkea ja jättipalsamia kaupungin omistamilla mailla.

Torjuntatiimi

Kaikissa torjuntatiimin työkohteissa on havaittu, että esiintymät ovat pienentyneet eikä uutta siemenpankkia päässyt syntymään. Tänäkin vuonna jättiputkien torjuntatyö on kilpailutettu ja torjuntaa tekee Nopest. Torjuntatyötä tehdään huhtikuun lopulta elo-syyskuulle. Torjunta kohdistetaan kaupungin omistamille alueille. Kaupungin tiedossa on n. 350 jättiputkikohdetta, joista 186 on kaupungin maalla. Jättipalsamikohteita on ilmoitettu n. 400 kpl. Palsamien torjuntaa kaupungin mailla tekee ja torjuntatalkoita koordinoi yksi kaupungin harjoittelija.

Ilmoita vieraslajihavaintosi

Uusien vieraslajihavaintojen kerääminen ja kartoitus on tärkeää, jotta torjuntaan voidaan ryhtyä ajoissa. Mikäli havaitset vieraslajeja, voit tehdä niistä ilmoituksen Kouvolan palautepalveluun, asuminen, rakentaminen, kaavoitus ja ympäristö -kohdassa. Karttamerkintä on tärkeä esiintymän paikallistamisessa. Lisätietoa vieraslajeista havaintokuvineen löydät vieraslajiportaalista (vieraslajit.fi).

Torju ajoissa

Vieraslajien torjunta kuuluu maanomistajan vastuulle. Mikäli havaitset kiinteistölläsi vieraslajeja, kannattaa torjunta aloittaa ajoissa. Myös ennaltaehkäisevä toiminta, kuten puutarhajätteen oikeaoppinen hävitys estää vieraslajien leviämistä. Lue lisää torjuntaohjeista.

Päivitetty 9.2.2021