Rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelemät ympäristölupapäätökset (31.5.2021 asti) sekä Teknisen lautakunnan lupajaoston ympäristölupapäätökset (1.6.2021 alkaen) ovat kahden vuoden ajalta avattavissa päätöslinkeistä. Kaksi vuotta vanhemmista lupapäätöksistä saat tietoa ympäristöpalvelujen toimistosta, p. 020 615 5162.

  • Maa-aines- ja ympäristölupapäätös 5.5.2021 § 121 (Dynasty) Maa-ainesten otto, kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus, ylijäämälouheen ja betonijätteen vastaanotto ja käsittely sekä pilaantumattomien maiden vastaanotto, käsittely ja hyödyntäminen alueen maisemoinnissa, Lahdentie 1215, 45740 Kuusankoski, Keltti 1 toiminta-alue, kiinteistö 286-409-6-90
  • Ympäristölupapäätös 24.6.2020 § 51 (Dynasty) Betoni-, tiili-, asfaltti- ja rengasjätteen, tuhkan, kuonan, mineraalialitteen sekä ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely, varastointi ja hyödyntäminen Yrtinkankaan ampumaradan rakentamisessa, kiinteistö 286-449-2-1846, Valkeala
  • Ympäristölupapäätös 15.4.2020 § 12/2020 Kallion louhinta ja murskaus, murskeen varastointi, kierrätysbetonin ja -asfaltin vastaanotto, murskaus ja varastointi sekä puhtaiden maiden vastaanotto maisemointia varten, Saaraan kylä, tila Mustakorvenvuori 286-421-3-1, Koirinvuorentie 140, 54590 Kaitjärvi

Päivitetty 14.9.2022

Sivun alkuun