Rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelemät ympäristölupapäätökset ovat kahden vuoden ajalta avattavissa päätöslinkeistä. Kaksi vuotta vanhemmista lupapäätöksistä saat tietoa ympäristöpalvelujen toimistosta, p. 020 615 5162.

  • Ympäristölupapäätös 24.6.2020 § 51/2020 Betoni-, tiili-, asfaltti- ja rengasjätteen, tuhkan, kuonan, mineraalialitteen sekä ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely, varastointi ja hyödyntäminen Yrtinkankaan ampumaradan rakentamisessa, kiinteistö 286-449-2-1846, Valkeala
  • Ympäristölupapäätös 15.4.2020 § 12/2020 Kallion louhinta ja murskaus, murskeen varastointi, kierrätysbetonin ja -asfaltin vastaanotto, murskaus ja varastointi sekä puhtaiden maiden vastaanotto maisemointia varten, Saaraan kylä, tila Mustakorvenvuori 286-421-3-1, Koirinvuorentie 140, 54590 Kaitjärvi
  • Maa-aines- ja ympäristölupapäätös 5.2.2020 § 9 Maa-ainesten otto, louhinta ja murskaus, ylijäämämaiden vastaanotto ja hyödyntäminen alueen maisemoinnissa sekä kantojen ja risujen varastointi ja käsittely, Ruhanmäentie 113, Koria, kiinteistö 286-458-1-944
  • Maa-aines- ja ympäristölupapäätös 5.2.2020 § 8 Maa-ainesten otto, kallion louhinta ja murskaus sekä pilaantumattomien haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 214/2007 alemmat ohjearvot alittavien ylijäämämaiden vastaanotto, Mämmälän kylä, kiinteistö Metallijalostamo 286-419-3-340,
  • Ympäristölupapäätös 9.10.2019 § 87 Rakennus- ja purkujätteen sekä pilaantumattoman maa-ainesjätteen kierrätysaseman toiminta, Teollisuustie 6-8, Valkeala, kiinteistöt 286-401-18-13 ja 286-401-5-164

Päivitetty 9.12.2020