Laadittavalla asemakaavalla osoitetaan Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoisosan korttelirakenne sekä sisäiset katuyhteydet


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijoittuu Kullasvaara-Teholan alueella rakenteilla olevan logistiikka-alueen pohjoispuolelle. Alue sijaitsee rakenteilla olevan intermodaaliterminaalin, entisen yhdyskuntajätteen kaatopaikan, Tykkimäen moottoriratojen sekä Karjalankadun, valtatien 6 ja Härkäojantien rajaamalla alueella.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.7.-31.8.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville kokouksessaan 29.6.2021.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeeseen liittyvät valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) olivat nähtävillä 3.2.-10.3.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla sekä Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10).

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235

Aloitusvaihe

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaava on kuulutettu vireille 20.5.2020. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa tällä verkkosivulla koko kaavaprosessin ajan.


Päivitetty 19.10.2021

Sivun alkuun