Tavoitteena on laatia asemakaava Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoisosalle. Laadittavalla asemakaavalla tutkitaan logistiikka-alueen pohjoisosan liikennejärjestelmän kytkemistä osaksi olemassa olevaa liikenneverkkoa.


Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoisosaan. Alue sijoittuu entisen yhdyskuntajätteen kaatopaikan, Tykkimäen moottoriratojen sekä Karjalankadun, valtatien 6 ja Härkäojantien rajaamalle alueelle.

Kullasvaara 3 asemakaavahankkeen aloitusvaiheen rajaus opaskartalla
Kullasvaara 3 asemakaavahankkeen aloitusvaiheen rajaus opaskartalla.

Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaavan muutos kuulutetaan vireille 20.5.2020. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla ja poikkeustilan vuoksi myös Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13).

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi

Päivitetty 19.5.2020