Laadittavalla asemakaavalla osoitetaan Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoisosan korttelirakenne sekä sisäiset katuyhteydet


Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Kullasvaara-Teholan alueella rakenteilla olevan logistiikka-alueen pohjoispuolelle. Alue sijaitsee rakenteilla olevan intermodaaliterminaalin, entisen yhdyskuntajätteen kaatopaikan, Tykkimäen moottoriratojen sekä Karjalankadun, valtatien 6 ja Härkäojantien rajaamalla alueella.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 7.7.-31.8.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 31.8.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235 (poissa 12.7.-8.8.2021)

Kouvolassa 7.7.2021                               Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville kokouksessaan 29.6.2021.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeeseen liittyvät valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) olivat nähtävillä 3.2.-10.3.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla sekä Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10).

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235

Aloitusvaihe

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaava on kuulutettu vireille 20.5.2020. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa tällä verkkosivulla koko kaavaprosessin ajan.


Päivitetty 2.7.2021