Laadittavalla asemakaavalla osoitetaan Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoisosan korttelirakenne sekä sisäiset katuyhteydet


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijoittuu Kullasvaara-Teholan logistiikka-alueen pohjoispuolelle. Alue sijaitsee rakenteilla olevan intermodaaliterminaalin, entisen yhdyskuntajätteen kaatopaikan, Tykkimäen moottoriratojen sekä Karjalankadun, valtatien 6 ja Härkäojantien rajaamalla alueella.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoituksessa järjestetään lisäkuuleminen kaavoitettavan alueen laajenemisen johdosta.

Valmisteluvaiheen lisäkuuleminen

Tarkennettu kaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä 3.5.-23.5.2024 välisenä aikana tällä kaavahankkeen verkkosivuilla. Kaavoittaja on tavattavissa ja vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin Kouvolan kaupungintalon info-pisteellä (maantaso, G-ovi) tiistaina 14.5.2024 klo 12.00-15.00 välisenä aikana. Tilaisuus toimii avoimien ovienperiaatteella. Muina aikoina kaavoittaja on tavoitettavissa puhelimitse/sähköpostitsetai erikseen sovittaessa. Mahdolliset mielipiteet on toimitettava viimeistään 23.5.2024 klo 15.00 mennessä suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja:kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235

Kaavaprosessin aikaisemmat vaiheet

Asemakaavahanke on tullut vireille vuonna 2020. Kaavan ensimmäinen valmisteluvaihe järjestettiin 3.2.-10.3.2021 , jolloin kaavaluonnos oli nähtävillä. Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.7.-31.8.2021. Tämän jälkeen kaavoitettavaa aluetta on laajennettu, minkä johdosta osallisille varataan uudelleen mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kaavan valmistelusta.


Päivitetty 2.5.2024

Sivun alkuun