Laadittavalla asemakaavalla osoitetaan Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoisosan korttelirakenne sekä sisäiset katuyhteydet


Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoisosaan. Alue sijoittuu entisen yhdyskuntajätteen kaatopaikan, Tykkimäen moottoriratojen sekä Karjalankadun, valtatien 6 ja Härkäojantien rajaamalle alueelle.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeeseen liittyvät valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) ovat nähtävillä 3.2.-10.3.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla sekä Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10). Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo,
PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Kullasvaara 3, kaavaluonnos”.

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235

Aloitusvaihe

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaava on kuulutettu vireille 20.5.2020. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa tällä verkkosivulla koko kaavaprosessin ajan.


Päivitetty 3.2.2021