Harjunmäen suositulle ulkoilualueelle on tehty ulkoilupainotteinen metsänhoitosuunnitelma, jolla huolehditaan metsän hoitamisesta pienimuotoisesti.

Harjunmäen metsänhoitosuunnitelmalla ohjeistetaan alueen metsän hoitamista seuraavalla kymmenvuotiskaudella. Hoitosuunnitelman mukaisesti metsää hoidetaan pienimuotoisesti, käyttäen eri kasvatushakkuiden keinoja. Tavoitteena on kasvattaa metsää eri-ikäisenä ja tiheydeltään vaihtelevana, sekä turvata metsän elinvoimaisuus ja luontainen uudistuminen siten, että jatkossa ei tarvitsisi tehdä uudistus- tai avohakkuuta.

Hoitohakkuut on suurimmaksi osaksi toteutettu 2019 lukuun ottamatta pohjoispään ensiharvennusta ja taimikonhoitotöitä.

Aikaisemmat vaiheet

Metsänhoitosuunnitelman tueksi ulkoilualueen käyttäjiltä eli asukkailta, yhdistyksiltä, yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä on kysytty mielipiteitä Harjunmäen metsänhoidosta.

Kyselytulokset on koottu metsänhoitosuunnitelman liitteeksi.

Harjunmäen metsänhoitosuunnitelman luonnosta esiteltiin kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa torstaina 12.9.2019.

Metsänhoitosuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 24.9.2019.

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun