Asuminen ja ympäristö

Asuntopoliittinen ohjelma

Asuntopoliittinen ohjelma (Dynasty-tietopalvelu, pdf, 3 Mt) käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle.

Käytännössä maapolitiikkaa harjoittamalla kaupunki pyrkii siihen, että kaupungin maanomistus ja oikea-aikainen tonttien luovutus turvaa osaltaan kaupunkirakenteen kehittämistä ja kaupungin kasvua. Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa määritetään maapolitiikan painopisteet.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma

Maankäytön toteuttamissuunnitelman (Dynasty-tietopalvelu, pdf, 3 Mt) avulla ohjataan Kouvolan maankäytön toteuttamista seuraavien viiden vuoden aikana. Suunnitelmassa mm. määritellään uusien asuinalueiden toteuttamisjärjestys perusteluineen. Maankäytön toteuttamissuunnitelma tuottaa lähtökohtia kaupungin kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investointiohjelmille. Toteuttamissuunnitelmaan vaikuttavat käytettävissä olevat rahat ja resurssit.

Kaavoituskatsaus- ja ohjelma

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma (Dynasty-tietopalvelu, pdf, 7 Mt) on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä katsaus, joka kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa. Katsauksessa tulee kertoa kunnassa ja maakunnan liitossa kuluvana vuonna vireillä olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Lisäksi siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus osallistua elinympäristönsä maankäytön suunnitteluun seuraamalla kaavojen etenemistä ja ottamalla niihin kantaa.

Sivun alkuun