Asuminen ja ympäristö

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle.

Käytännössä maapolitiikkaa harjoittamalla kaupunki pyrkii siihen, että kaupungin maanomistus ja oikea-aikainen tonttien luovutus turvaa osaltaan kaupunkirakenteen kehittämistä ja kaupungin kasvua. Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa määritetään maapolitiikan painopisteet.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma

Maankäytön toteuttamissuunnitelman (pdf, 2 Mb) avulla ohjataan Kouvolan maankäytön toteuttamista seuraavien 10 vuoden aikana. Suunnitelmassa mm. määritellään uusien asuinalueiden toteuttamisjärjestys perusteluineen. Maankäytön toteuttamissuunnitelma tuottaa lähtökohtia kaupungin kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investointiohjelmille. Ohjelmaan vaikuttavat käytettävissä olevat rahat ja resurssit.