Kettumäen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 21/019) otetaan huomioon alueen valtakunnallisestikin arvokkaaksi arvioidut luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvot sekä alueen kevyen liikenteen yhteydet. Samalla tarkistetaan Naukiontiehen rajautuvan korttelin 181 asemakaavaa.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken kaupunkikeskustan pohjoispuolella käsittäen Kettumäen kansanpuiston lisäksi sen pohjoispuolella olevaan Naukiontiehen rajautuvan korttelin 181. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 22,7 ha ja sen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke kuuluu vuoden 2019 kaavoitusohjelman työkohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille vuonna 2019.


Päivitetty 30.10.2019