Kettumäen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 21/019) tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen ja turvata alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvot.


Kettumäen asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvot sekä mahdollistaa sen kehittäminen entistä monipuolisemmaksi virkistys- ja vierailukohteeksi. Kettumäen laella toimiva kansanpuisto ja sen vieressä sijaitseva Kotiseututalo ovat keskeisiä vierailukohteita Kuusankosken kaupunkikeskustan alueella. Kettumäkeä kiertävä kuntorata/hiihtolatu liittyy kiinteästi Kuusankosken urheilupuistoon. Kettumäen alue toimii Naukion päiväkodin ja koulun lähiympäristönä ja vakituisena retkipaikkana sekä Metsäeskareiden tukikohtana.

Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken kaupunkikeskustan pohjoispuolella käsittäen Kettumäen virkistysalueen sekä sen länsipuolella olevat korttelit.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt aloitus- ja valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. Kaavaluonnoksessa esitetään kaavan valmisteluvaiheen alussa käydyn vuoropuhelun ja kaavan tavoitteiden pohjalta tehty kaavasuunnitelma.

OAS ja kaavaluonnos liitteineen ovat nähtävillä tutustumista varten 15.3.-24.4.2023 Kouvolan kaupungintalon Info-pisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivuilla. Palaute molemmista pyydetään toimittamaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki / kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi viimeistään 24.4.2023. Lisätietoja kaavasta saa kaavoittajalta (yhteystiedot sivupalkissa).

Asukasilta 20.3.2023

Osana hankkeen osallistamista järjestetään kaikille avoin asukasilta 20.3.2023 klo 17.00-18.30 Kuusankoskitalolla. Asukasillassa esitellään kaavaluonnoksen sisältöä ja siellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä kertoa mielipiteensä kaavaluonnoksessa esitetyistä ratkaisuista. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.


Päivitetty 11.12.2023

Sivun alkuun