Veteraanit

  • Sotainvalidin ja sotaveteraanin pysäköintiluvalla voit pysäköidä ilmaiseksi Kouvolan kaupungin maksullisilla pysäköintipaikoilla.
  • Voit myös pysäköidä aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla ilman aikarajoitusta.
  • Ilmainen pysäköinti vaatii veteraanipysäköintiluvan.

Veteraanin pysäköintilupa

Pysäköintiin oikeuttavan luvan voit lunastaa Kouvolan pysäköinninvalvontatoimistosta: Torikatu 10, A-porras.

Kun haet lupaa, ota mukaan:

  • kuvallinen KELA-kortti, jossa on R- tai MR –tunnus
  • lupaan yhdistettävän ajoneuvon rekisteriote
  • kuvallinen KELA-kortti tai leimallinen sotilaspassi
  • rekisteriote siitä ajoneuvosta, jossa lupaa käytetään. Aiemmin luvan saaneet esittävät vanhan veteraaniluvan.

Luvan käyttö

Aseta tunnus ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle niin, että lupa on selkeästi näkyvissä ulkopuolelle.

Liikkumisesteiset

  • Liikkumisesteisen luvalla voit pysäköidä liikkumisesteisille varatulle pysäköintipaikalle ja maksutta maksulliselle pysäköintipaikalle
  • Voit myös pysäköidä aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla ilman aikarajoitusta ja pysäköintikieltomerkin vaikutusalueella

Liikkumisesteisen pysäköintilupa

Pysäköintiin oikeuttavan tunnuksen voit lunastaa Trafin palvelutuottajan Ajovarman palvelupisteestä (www.ajovarma.fi). Ajovarma Kouvola, Tommolankatu 24, 45130 Kouvola.

Luvan käyttö

Aseta tunnus ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle niin, että lupa on selkeästi näkyvissä ulkopuolelle.

Vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään esimerkiksi jalkakäytävälle, pyörätielle tai kävelykadulle tai olemaan noudattamatta pysähtyminen kielletty-liikennemerkkiä.


Päivitetty 17.12.2019