Kouvolan kaupungin toimielinorganisaatio

Toimielinorganisaatio
Klikkaamalla kuvaa se avautuu suurempana

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kaupunginvaltuustossa on 59 vaaleissa valittavaa valtuutettua.

Kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, henkilöstöjaosto ja tulevaisuusjaosto.

Valtuuston alaisuudessa toimivat seuraavat lautakunnat:

  • kasvatus- ja opetuslautakunta
  • keskusvaalilautakunta
  • liikunta- ja kulttuurilautakunta
  • maaseutulautakunta
  • rakennus- ja ympäristölautakunta
  • tarkastuslautakunta
  • tekninen lautakunta

Lisäksi kaupungin organisaatiossa toimii kuntien yhteinen Kymen jätelautakunta.

Päivitetty 3.5.2019