Kouvolan kaupungin toimielinorganisaatio

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kaupunginvaltuustossa on 59 vaaleissa valittavaa valtuutettua.

Kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Kaupunginhallituksessa alaisuudessa toimii elinvoimajaosto.

Valtuuston alaisuudessa toimivat seuraavat lautakunnat:

  • kasvatus- ja opetuslautakunta
  • keskusvaalilautakunta
  • liikunta- ja kulttuurilautakunta
  • tarkastuslautakunta
  • tekninen lautakunta ja sen alainen lupajaosto

Lisäksi kaupungin organisaatiossa toimii kuntien yhteinen Kymen jätelautakunta.

Päivitetty 20.10.2022

Sivun alkuun