Työn tavoitteena on laatia kokonaiskuva Virtakiven ja Hirvelän ranta-alueiden kehittämismahdollisuuksista. Maankäyttömahdollisuuksia ja tarpeita selvitetään pääasiassa veneilyn, virkistyksen ja palveluiden näkökulmasta sekä osaltaan myös asumisen kannalta. Tavoitteena on arvioida kyseisten maankäyttömuotojen tarpeita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ottaen huomioon Kimolankanavan myötä oletettavasti kasvava veneilyharrastus ja siihen liittyvät matkailun, palveluiden ja virkistyksen aluetarpeet.

Virtakiven-Hirvelän ranta-alueiden tarveselvitystä on laadittu vuonna 2022. Työn tarkastelualue käsittää Voikkaalla Virtakiven ja Hirvelän ranta-alueet saarineen. Työ koostuu olemassa olevien lähtökohtien kartoittamisesta, tarveselvityksestä ja maankäytön kehityssuunnitelmasta. Lisäksi tuotetaan alueeseen liittyviä perusselvityksiä.

Tarveselvityksen valmistuttua se käsitellään teknisessä lautakunnassa, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten.

Virtakiven-Hirvelän tarveselvityksen likimääräinen aluerajaus
Virtakiven-Hirvelän tarveselvityksen likimääräinen aluerajaus

Päivitetty 9.11.2022

Sivun alkuun