Sijoittamissopimus on sopimus yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon tai muu laitteen sijoittamisesta pysyvästi kadulle, yleiselle alueelle tai näiden ylä- tai alapuolelle.

Sijoittaja tekee sopimuksen kunnan kanssa. Sijoittamissopimus koskee myös johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia.

  • Kun haet sijoittamissopimusta,  liitä hakemukseen suunnitelmat kahtena sarjana sekä sijoituksen tarkasti määrittelevä kartta.
  • Selvitä myös muut alueella tiedossa olevat johdot ja laitteet ennen hakemuksen jättämistä

Hae lupa sijoitukselle etukäteen. Sijoittamislupahakemuksen käsittely on maksutonta.

Huomioi myös, että sinun täytyy tehdä myös ilmoitus kunnalle ennen johdon, laitteen tms. sijoittamista varsinaisesti maastoon.
Päivitetty 22.5.2019