Sijoittamissopimus on sopimus yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon tai muu laitteen sijoittamisesta pysyvästi kadulle, yleiselle alueelle tai näiden ylä- tai alapuolelle.

Sijoittaja tekee sopimuksen kunnan kanssa. Sijoittamissopimus koskee myös johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia.

Hae lupa sijoitukselle etukäteen. Lupahaku tehdään helmikuusta 2020 alkaen sähköisesti kaupungin lupa-asiointipalvelun kautta.

Tutustu myös katu-, puisto- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskeviin lupaohjeisiin, -ehtoihin ja taksoihin.

Sijoittamislupahakemuksen käsittely on maksutonta.

Huomioi, että sinun täytyy tehdä ilmoitus kunnalle myös kadulla tai yleisellä alueella tehtävästä työstä ennen johdon, laitteen tms. varsinaista sijoittamista maastoon.
Päivitetty 20.2.2020