Sijoittamissopimus on sopimus yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon tai muu laitteen sijoittamisesta pysyvästi kadulle, yleiselle alueelle tai näiden ylä- tai alapuolelle.

Sijoittaja tekee sopimuksen kaupungin kanssa. Sijoittamissopimus koskee myös johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia.

Hae lupa sijoitukselle etukäteen. Lupahaku tehdään sähköisesti kaupungin lupa-asiointipalvelun kautta. Hakijan tulee pyytää lausunnot eri toimijoilta jo valmiiksi ennen hakemuksen jättämistä, saadut lausunnot liitetään sijoittamissopimushakemukseen.

Tutustu myös katu-, puisto- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskeviin lupamääräyksiin ja ohjeisiin.

Sijoittamislupahakemuksen käsittely on maksutonta.

Huomioi, että sinun täytyy tehdä ilmoitus kaupungille myös kadulla tai yleisellä alueella tehtävästä työstä ennen johdon, laitteen tms. varsinaista sijoittamista maastoon.
Päivitetty 11.1.2023

Sivun alkuun