Paljonko rakennuslupa maksaa? Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut löydät taksasta.

Lupamaksun perusteet ja taksa

Rakennusluvan maksaminen kuuluu luvan hakijalle tai toimenpiteen suorittajalle. Maksun perusteet löytyvät rakennusvalvonnan taksasta.

  • Lupamaksut laskutetaan lupapäätöksen jälkeen.
  • Lupamaksun yhteydessä laskutetaan myös lupaehdoissa määrätyt maastotietopalveluiden sijainti- ja paikanmerkinnät etukäteen.
  • Ylimääräiset rakennusvalvonnan suorittamat katselmukset laskutetaan erikseen katselmuksen jälkeen.

Kouvolan rakennusvalvonnan hinnasto, eli taksa oheisena liitteenä (pdf).

Muut palvelumaksut

Palvelumaksut ovat maksuja, jotka laskutetaan palvelumaksujen taksaan (pdf) merkityistä tarkastuksista sekä joistakin muista toimenpiteistä ja tehtävistä.

Palvelumaksulliset tarkastukset ja tehtävät tehdään asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä tai perustuvat asiakkaan ja kaupungin välillä tehtyyn sopimukseen tai toimeksiantoon.

Päivitetty 5.11.2020