Ympäristönsuojelu

Seuraa meitä Facebookissa

Korjaustarvetta jätevesijärjestelmässä?

Hajajätevesiasetuksen määräaika umpeutui syksyllä 2019. Jos kiinteistösi sijaitsee jätevesiverkoston ulkopuolella pohjavesialueella tai alle 100 m etäisyydellä vesistöstä ja sen jätevesijärjestelmä on rakennettu ennen vuotta 2004, oli järjestelmä asetuksen mukaan remontoitava 31.10.2019 mennessä. Näillä alueilla jätevesien käsittelyä on parannettava, koska ympäristön pilaantumisriski on suurempi.

Vesihuoltotulkin avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdoista.

Lue lisää haja-asutusalueen jätevesistä

Jätteitä väärässä paikassa?

Roskaantuneesta alueesta voit tehdä ilmoituksen Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluun palautepalvelun kautta.

Kuvaile tilannetta mahdollisimman tarkkaan. Mitä jätteitä ilmoittamassasi paikassa on ja kuinka paljon? Ehdottoman tärkeää on myös, että merkitset paikan palautepalvelussa kartalle, jotta kohde löytyy maastosta helpommin. Kirjaa myös yhteystietosi mahdollisten lisäselvitysten varalle.

Jos löysit jätteistä yhteystietoja, voit myös tehdä kohteesta suoraan ilmoituksen poliisille.

Jätteitä maastossa

 

Ethän vie puutarhajätteitä metsään!

Puutarhajätteiden vienti puisto- ja viheralueille tai muille yleisille tai yksityisille alueille on kielletty jätehuoltomääräyksissä. Puutarhajätteet aiheuttavat epäsiisteyttä, vähentävät ympäristön viihtyisyyttä ja tarjoavat myös haittaeläimille mahdollisia pesäpaikkoja.

Puutarhajätteet voit hyvin kompostoida syntypaikalla omalla tontilla. Voit tehdä kompostikehikon itse tai ostaa kehikon tai sopivan kompostorin valmiina. Puutarhajätettä voit kompostoida myös avoaumassa. Huomioithan, että puutarhajätekompostiin ei saa laittaa elintarvikejätettä, ellei kompostori ole jyrsijäsuojattu ja vesitiivis. Lisää kompostointivinkkejä löydät kompostointiohjeista.

Puutarhajätekompostorit

Puutarhajätteitä otetaan vastaan myös jäteasemilla. Haketuskelpoiset oksat otetaan vastaan maksutta, koska niitä voidaan hyödyntää polttoaineena. Haravointijätteistä, kuten puun lehdet, ohuet risut, neulaset, kävyt ja rikkaruohot, peritään vastaanottomaksu (8 €/m³). Jaalan jäteasemalla ei oteta vastaan risuja ja puutarhajätteitä, vaan vastaanotto on jäteaseman aukioloaikoina osoitteessa Mauontie 95.

Mikä on puutarhajätettä?

  • Kasvien juuret, varret, lehdet ja kuihtuneet kukat
  • Ruoho ja pihan haravointijätteet
  • Oksasilppu
  • Olki ja sammal

Puutarhajätteitä ei saa viedä metsiin tai muille yleisille alueille myöskään siksi, että niiden mukana luontoon voi levitä alkuperäistä lajistoa syrjäyttäviä vieraslajeja (esim. jättiputki, jättipalsami, kurtturuusu, lupiini). Vastuu vieraslajien torjunnasta on maanomistajalla ja torjuntatalkoissa tarvitaan meitä kaikkia. Vieraslajeista ja niiden torjunnasta voit lukea lisää Kouvolan luonto -sivustolta.