Ympäristönsuojelu

Seuraa meitä Facebookissa

Jätteitä väärässä paikassa?

Roskaantuneesta alueesta voit tehdä ilmoituksen Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluun palautepalvelun kautta.

Kuvaile tilannetta mahdollisimman tarkkaan. Mitä jätteitä ilmoittamassasi paikassa on ja kuinka paljon? Ehdottoman tärkeää on myös, että merkitset paikan palautepalvelussa kartalle, jotta kohde löytyy maastosta helpommin. Kirjaa myös yhteystietosi mahdollisten lisäselvitysten varalle.

Jätteitä maastossa

Jos löysit jätteistä yhteystietoja, voit myös tehdä kohteesta suoraan ilmoituksen poliisille. Tällöin ilmoitusta ei tarvitse tehdä enää ympäristönsuojeluun.

Nyt kompostoimaan!

Aurinko on jo lämmittänyt kompostorin mukavasti, joten komposti on helppo kääntää/sekoittaa talven jälkeen ennen kuin sinne alkaa lisäämään uutta biojätettä. Muistathan huolehtia, että komposti saa riittävästi happea (seosaineen kuohkeus), kosteutta (kastele tarvittaessa) ja ruokaa eli typpeä elintarvikkeista sekä hiiltä seosaineesta. Lisää kompostointivinkkejä voit lukea kompostointiohjeista.

Mikäli biojätettä syntyy runsaasti, kannattaa harkita toisen kompostorin hankintaa avuksi, jotta saat talteen kaikki kesän ja tulevan talvenkin aikana syntyvät biojätteet. Huomioithan, että elintarvikejätekompostorin tulee olla suljettu, jotta haittaeläimet eivät pääse sinne.

Maapallon muotoinen vihreä kompostori 

Pelkät puutarhajätteet voit kompostoida omalla tontilla lämpöeristämättömässä kompostorissa, kehikossa tai avoaumassa. Puutarhajätekompostoriin ei saa laittaa elintarvikejätettä.

Puutarhajätekompostorit