Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa vastaamaan alueen maanomistusoloja mm. laajentamalla kaavaa liittämällä ranta-alueella lunastettua vesijättöaluetta tontteihin. Samalla tarkistetaan lähialueen asemakaavaa.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Valkealan kirkonkylän eteläpuolella olevalla Koivurannan asuinalueella. Alueen pinta-ala on noin 1 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 24.4.–24.5.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää kaavan nähtävilläoloaikana suunnittelijalletai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Ota yhteyttä

Kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi, p. 020 615 6066, heikki.kauppi(at)kouvola.fi


Asemakaavan valmistelu on aloitettu yksityisestä aloitteesta vuonna 2018. Kaavaan liittyy kaavoituksen käynnistämissopimus.


Päivitetty 11.10.2019