Långinkujan asemakaavahankkeessa (kaava nro 42/005) tavoitteena on täydentää Koivurannan asuinalueen asemakaavaa Långinkujan ja Lappalanjärven välisellä alueella, jossa lunastettua vesijättöaluetta liitetään AO-tontteihin. Samalla tarkistetaan tarvittaessa lähialueen asemakaavaa.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Valkealan kirkonkylän eteläpuolella olevalla Koivurannan asuinalueella. Alueen pinta-ala on noin 1 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelman työkohteisiin ja se kuulutetaan vireille vuoden 2019 kuluessa.


Päivitetty 5.3.2019