Kaavahankkeen (kaava nro 42/008) tavoitteena on muuttaa asemakaavaa vastaamaan alueen maanomistusoloja mm. laajentamalla kaavaa liittämällä ranta-alueella lunastettua vesijättöaluetta tontteihin. Samalla tarkistetaan lähialueen asemakaavaa.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Valkealan kirkonkylän eteläpuolella olevalla Koivurannan asuinalueella. Alueen pinta-ala on noin 1 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Asemakaavaan liittyy aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaihe, joiden jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoitus on nyt edennyt valmisteluvaiheeseen.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 24.4.–24.5.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.


Asemakaavan valmistelu on aloitettu yksityisestä aloitteesta vuonna 2018. Kaavaan liittyy kaavoituksen käynnistämissopimus.


Päivitetty 5.10.2022

Sivun alkuun