Kaavahankkeen (kaava nro 42/008) tavoitteena on muuttaa asemakaavaa vastaamaan alueen maanomistusoloja mm. laajentamalla kaavaa liittämällä ranta-alueella lunastettua vesijättöaluetta tontteihin. Samalla tarkistetaan lähialueen asemakaavaa.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Valkealan kirkonkylän eteläpuolella olevalla Koivurannan asuinalueella. Alueen pinta-ala on noin 1 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Kaava sai lainvoiman 14.8.2023. Ilmoitus kaavan lainvoimaisuudesta julkaistiin Kouvolan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 14.8.2023

Hyväksyminen

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kokouksessaan 29.6.2023 (§143). Linkki päätöksen pöytäkirjaan (Dynasty-tietopalvelu)

Ehdotusvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat julkisesti nähtävillä 12.4.-15.5.2023 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 15.5.2023 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 12.4.2023 Tekninen lautakunta


Asemakaavan valmistelu on aloitettu yksityisestä aloitteesta vuonna 2018. Kaavaan liittyy kaavoituksen käynnistämissopimus.

Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 24.4.–24.5.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.


Päivitetty 23.7.2024

Sivun alkuun