Kouvolan kaupungin laskutusosoitteet 1.1.2019 alkaen

Kouvolan kaupungin (0161075-9) laskutusosoitteissa tapahtuu organisaatiouudistuksesta johtuvia muutoksia 1.1.2019, jolloin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät toimintansa aloittavalle Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (1.1.2019 alkaen 0725901-5) Kymsotelle.

Kasvatukselle ja opetukselle sekä liikunnalle ja kulttuurille avataan uudet laskutusosoitteet, jotka ovat voimassa 1.1.2019 alkaen. Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluiden nimeksi muuttuu 1.1.2019 Kouvolan kaupunki, asuminen ja ympäristö.

Kouvolan kaupungin nykyiset hyvinvointipalveluiden ja maksusitoumuksellisten laskutusosoitteet päättyvät 1.1.2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä Kymsotelle. Kymsote tiedottaa uusista laskutusosoitteista erillisellä toimittajakirjeellä. Mikäli tavara tai palvelu on toimitettu vuonna 2018, tulee lasku lähettää Kouvolan kaupungin laskutusosoitteisiin.

Laskutusohjeet

Lasku tulee osoittaa Kouvolan kaupungille. Laskulla tulee olla tilaajan ilmoittama sähköpostiosoite ja/tai kustannuspaikka sekä tilaajan nimi, jonka perusteella lasku ohjataan oikeaan yksikköön käsiteltäväksi.

Voimassa oleva laskutusosoite tulee näkyä aina myös laskun kuvalla sekä verkko- että paperilaskuja lähettäessä. Mikäli laskun kuvalta ei löydy virallista verkkolaskuosoitetta, ei laskua ole mahdollista käsitellä skannauskeskuksessa. Toimittajien tulee päivittää tiedot asiakasrekistereihinsä. Puutteellisin laskutusosoitetiedoin tulevia laskuja ei käsitellä.

Laskutusosoitteisiin ei tule lähettää muuta postia, kuten irrallisia liitteitä.

Laskut tulee lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästä, voitte käyttää maksutonta toimittajaportaalia. Toimittajaportaalin kautta on mahdollista tehdä ja toimittaa laskuja sähköisessä muodossa ja välttää paperisesta laskutuksesta aiheutuvat toimituskulut.

Toimittajaportaalin tunnukset ja käyttötuki Sarastian sivuilla.

Linkki toimittajaportaaliin: https://www.laskuhotelli.fi/portaali.

Kouvolan kaupungin laskutusosoitteet 2019 alkaen:

Verkkolaskuosoite
Vastaanottajan nimi (esimerkiksi Kouvolan kaupunki, kasvatus ja opetus)
Vastaanottajan verkkolaskuosoite (esimerkiksi 003701610759500)
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
Vastaanottajan nimi
Vastaanottajan
verkkolaskuosoite

Palvelut
Kouvolan kaupunki
003701610759
– koko kaupunkia koskevat laskut
Kouvolan kaupunki, konsernipalvelut
003701610759100
– hallinto ja hankinnat
– talous ja henkilöstö
– tietohallinto
– tilapalvelut
– kehittämispalvelut ja viestintä
– elinkeinopalvelut
– joukkoliikenne
Kouvolan kaupunki, kasvatus ja
opetus
003701610759500
– nuorten työpajat
– nuorisopalvelut
– varhaiskasvatus (päivähoito)
– perusopetus
– lukiokoulutus
– kansalaisopisto
Kouvolan kaupunki, liikunta ja
kulttuuri
003701610759400
– liikuntapalvelut
– kirjastot
– museot ja kulttuuripalvelut
– yhteisöpalvelut
Kouvolan kaupunki,
asuminen
ja ympäristö
003701610759300
– kaupunkisuunnittelu sekä
maaomaisuus ja paikkatieto
– yhdyskuntatekniset palvelut
– rakennusvalvonta ja
ympäristöpalvelut
– kiinteistöpalvelut
– maaseutupalvelut
Kouvolan kaupunki,
Kouvolan seudun
ammattiopisto
003701610759375
– ammatillinen koulutus
Laskutusosoite
Vastaanottajan nimi
Vastaanottajan verkkolaskuosoite
PL 299
02066 DOCUSCAN

Lisätiedot laskujen käsittelystä

Kouvolan kaupungin ostoreskontraa hoitaa Sarastia Oy. Lisätietoja laskujen käsittelystä antaa Sarastian valtakunnallinen asiakaspalvelu, jonka yhteystiedot ovat:

asiakaspalvelu.sarastia.fi (sähköinen palvelupyyntö)
Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 6399 400, ma-pe klo 8-16.


Päivitetty 28.2.2020