Kaavan tarkoituksena on ohjata lomarakentamista Kymijoen rannoilla sekä tutkia mahdollisuuksia sijoittaa suunnittelualueelle myös ympärivuotista asutusta. Samassa yhteydessä laaditaan lisäksi Kouvolan Alakylän alueelle rakentamista ohjaava kyläyleiskaava. Kaava laaditaan Kymijoen rannoille välillä Koria-Myllykoski-Anjala, alueille joilla ei ole asemakaavaa.

Kaavan tarkoituksena on laatia lomarakennusten rakentamista ohjaava rantaosayleiskaava Kymijoen varteen Korian ja Anjalan välille. Suunnittelualueen erityispiirteenä on varsin mittava ympärivuotinen asutus, joten loma-asumisen ohella kaavassa tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa suunnittelualueelle ympärivuotista asutusta.

Kouvolan Alakylän alueelle on tarkoitus laatia rakentamista ohjaava kyläyleiskaava. Tulevan kaavan perusteella saa myöntää rakennusluvan kaavassa rakentamiseen osoitetuille rakennuspaikoille (MRL 44§ ja 72§).

Kaavatyö käynnistyi vuonna 2016 kantatilaselvityksen ja luontoselvityksen laatimisella.


Sijainti

Rantaosayleiskaava koskee Kymijoen vartta Korian ja Anjalan välillä. Mukaan ei oteta asemakaavoitettuja taajama-alueita Myllykoskella, Inkeroisissa ja Anjalassa.Kymijoen vartta Korian ja Anjalan välillä. Mukaan ei oteta asemakaavoitettuja taajama-alueita Myllykoskella, Inkeroisissa ja Anjalassa.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnosaineiston nähtävilläolo

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 12.9.-15.10.2018 Tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) ja www.kouvola.fi/kymijokiroyk . Kaavaluonnosaineistot löydät tämän verkkosivun liitteistä.

Rantayleiskaavaluonnosta ja kyläyleiskaavaluonnosta esitellään to 4.10.2018 klo 18-20 Myllykosken yhteiskoululla (Länsiasemantie 1-3).

Mielipiteen voi esittää 15.10.2018 mennessä tekninenjaymparisto@kouvola.fi tai Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/Kirjaamo, PL 32, 45701 Kuusankoski, otsikolla ”Kymijoen rantayleiskaava, keskiosa”.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Aloitusvaihe

Selvityksiä

Vuonna 2016 kaavaan liittyen tehtiin karttakyselyn lisäksi mm. palveluverkkoanalyysi, maisemaselvitys ja luontoselvitys. Luontoselvitystä täydennettiin kesällä 2017. Kaava-alueen rakennuskulttuuriselvitysluonnos valmistui keväällä 2018.

Keskustelutilaisuus

Kaavoitukseen ja karttakyselyyn liittyen pidettiin keskustelutilaisuus Myllykosken yhteiskoululla 25.5.2016.

Kymijoen virkistyskäytöstä karttakysely

Kaava-alueen nykyisestä virkistyskäytöstä kerättiin lähtötietoja karttakyselyn avulla OAS:n nähtävilläoloajan. Kyselytuloksia käytetään kaavoituksen tukena Kymijoen rantaosayleiskaavan laadinnassa.

Yleiskaavan vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävänä 18.5.–20.6.2016 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) sekä tällä kaavan verkkosivulla.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävänä 18.5.–20.6.2016 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) sekä tällä kaavan verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavan (OAS) ja kokouksessaan 10.5.2016.

www.kouvola.fi/kymijokiroyk

Päivitetty 8.9.2020