Kaavan tarkoituksena on ohjata lomarakentamista Kymijoen rannoilla sekä tutkia mahdollisuuksia sijoittaa suunnittelualueelle myös ympärivuotista asutusta. Samassa yhteydessä laaditaan lisäksi Kouvolan Alakylän alueelle rakentamista ohjaava kyläyleiskaava. Kaava laaditaan Kymijoen rannoille välillä Koria-Myllykoski-Anjala, alueille, joilla ei ole asemakaavaa.

Kaavan tarkoituksena on laatia lomarakennusten rakentamista ohjaava rantaosayleiskaava Kymijoen varteen Korian ja Anjalan välille. Suunnittelualueen erityispiirteenä on varsin mittava ympärivuotinen asutus, joten loma-asumisen ohella kaavassa tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa suunnittelualueelle ympärivuotista asutusta.

Kouvolan Alakylän alueelle laaditaan rakentamista ohjaava kyläyleiskaava. Tulevan kaavan perusteella saa myöntää rakennusluvan kaavassa rakentamiseen osoitetuille rakennuspaikoille (MRL 44§ ja 72§).

Kaavatyö käynnistyi vuonna 2016 kantatilaselvityksen ja luontoselvityksen laatimisella. Kaava on edennyt hyväksymisvaiheeseen.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Rantaosayleiskaava koskee Kymijoen vartta Korian ja Anjalan välillä. Mukaan ei oteta asemakaavoitettuja taajama-alueita Myllykoskella, Inkeroisissa ja Anjalassa.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Hyväksymisvaihe

Valitukset

Kaavan hyväksymispäätöksestä on tehty valituksia Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole tullut voimaan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt lausunnon lähetettäväksi Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeudelle laaditun lausunnon voi lukea kaupunginhallituksen pöytäkirjaotteesta.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan ja kyläyleiskaavan kokouksessaan 12.6.2023. Kaupunginvaltuuston pöytäkirja Dynasty-palvelussa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus käsitteli Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaavaa ja Alakylän kyläyleiskaavaa kokouksessaan 15.5.2023 §125.

Tekninen lautakunta

Kaavahanke on edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksesta saatujen muistutusten vastineita ja kaavaan tehtyjä vähäisiä korjauksia kokouksessaan 23.2.2023. Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaava etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Samassa kokouksessa lautakunta käsitteli yleiskaavan laatimiskustannusten osittaista perimistä maanomistajilta.

Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Kaavaehdotusvaihe

Kaavaehdotusaineiston nähtävilläolo

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 14.10. – 30.11.2021.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kokouksessaan 15.6.2021 (§ 132).

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnosaineiston nähtävilläolo

Kaavaluonnosaineisto on ollut nähtävillä 12.9.-15.10.2018.

Aloitusvaihe

Selvityksiä

Vuonna 2016 kaavaan liittyen tehtiin karttakyselyn lisäksi mm. palveluverkkoanalyysi, maisemaselvitys ja luontoselvitys. Luontoselvitystä täydennettiin kesällä 2017. Kaava-alueen rakennuskulttuuriselvitysluonnos valmistui keväällä 2018.

Keskustelutilaisuus

Kaavoitukseen ja karttakyselyyn liittyen pidettiin keskustelutilaisuus Myllykosken yhteiskoululla 25.5.2016.

Kymijoen virkistyskäytöstä karttakysely

Kaava-alueen nykyisestä virkistyskäytöstä kerättiin lähtötietoja karttakyselyn avulla OAS:n nähtävilläoloajan. Kyselytuloksia (pdf, 5 MB) käytetään kaavoituksen tukena Kymijoen rantaosayleiskaavan laadinnassa.

Yleiskaavan vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävänä 18.5.–20.6.2016 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) sekä tällä kaavan verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavan (OAS) ja kokouksessaan 10.5.2016.

www.kouvola.fi/kymijokiroyk

Päivitetty 10.6.2024

Sivun alkuun