Ajankohtaista

Ympäristölupapäätös/ GRK Infra Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 24.6.2020 käsitellyt GRK Infra Oy:n ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan, joka koskee betoni-, tiili-, asfaltti- ja rengasjätteen, tuhkan, kuonan, mineraalialitteen sekä ylijäämämaiden vastaanottoa, käsittelyä, varastointia ja hyödyntämistä Yrtinkankaan ampumarata-alueen rakentamishanketta varten Junnolantien läheisyydessä Valkealassa, RN:o 286-449-2-1846. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja kiintoainespäästöjä jätteiden käsittelystä sekä liikenteestä.

Kimolan kanavan aukeamista odotetaan Kouvolassa kieli pitkällä

Veneilykausi on Kouvolassa jo hyvässä vauhdissa ja olosuhteet uusien Pyhäjärven satamien valmistumisen myötä mitä parhaimmat. Kaikkien aikojen veneilykesän kohokohta on Kimolan kanavan avautuminen heinäkuun loppupuolella. Neljä kouvolalaista veneilijää odottelee jo malttamattomina kanavan sulutusta ja retkiä sen pohjoispuolisille vesille.

Jättipalsami kitketty Pentsojalta 10 vuodessa

Sitkeä 10 vuoden vieraslajitorjuntatyö on tuottanut tulosta: Pentsojan puron varrelta on onnistuttu hävittämään jättipalsami lähes kokonaan. Talkootyö on ollut erityisen arvokasta, sillä alueella sijaitsee suojeltu puronvarsilehto.