Ajankohtaista

Vetovoimasta pitovoimaan talous edellä

Arviointikertomus Kouvolan kaupungin toiminnasta vuonna 2018 on luovutettu valtuuston puheenjohtajalle 24.5.2019. Arviointikertomus käsitellään valtuuston kokouksessa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Arviointikertomuksessa tiivistyy tarkastuslautakunnan käsitys kuluneen vuoden onnistumisista ja epäonnistumisista kaupungin toiminnassa.

Mäntyharjun kemikaalionnettomus, tilannekatsaus 24.5.2019

Patoaltaan muutostyöt on saatu päätökseen alkuviikosta. Onnettomuusalueelta tulevan MTBE-pitoisen veden käsittely tapahtuu nyt lähempänä onnettomuusaluetta, patoallasalueen yläpuolella. Vesistötarkkailuja on jatkettu…

Hinkismäen lumenkäsittelyalueen suunnittelussa kuullaan asukkaita ja ulkoilijoita

Kouvolan kaupungin suunnitelma aurauslumien käsittelyalueen siirtämisestä Hinkismäelle on nostattanut alueen asukkaissa ja Hinkismäellä ulkoilevissa huolta alueen virkistys- ja liikuntamahdollisuuksista tulevaisuudessa. Epäluuloja ja huhupuheita puretaan keskustelutilaisuudessa ja maastokatselmuksessa 4.6.. Aurauslumien käsittelyalueen varsinainen suunnittelutyö on suunniteltu käynnistyvän syksyllä.

Kaupunkikuvat postikorttien aiheina

Kouvolan 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sarjaan kuuluu kymmenen korttia. Kouvolan keskustaa 1970- ja 1980-luvuilla esittävät kuvat on koottu kaupunginmuseon kuva-arkiston valokuvista. Kuvaajina ovat olleet Eero Suikki, Raimo Sävilä, Aune Rautio ja Heikki Rautio.

Suomalaisten kaupunkien keskustat hiipuivat – Kouvolassa laskua vain vähän

Keskustojen elinvoima Suomessa on laskenut Elävät kaupunkikeskustat ry:n tiedotteen mukaan 7,6 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Kouvolassa laskua on ollut vain 0,93 prosenttia, mitä voi pitää merkittävänä, sillä 39 keskustan tarkastelussa vain Hämeenlinna, Rovaniemi, Tikkurila ja Loimaa säilyttivät elinvoimansa. Tulokseen vaikuttavat kaupan rakennemuutos keskustojen ulkopuolisine kauppakeskuksineen sekä verkkokaupan vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen.

Kouvolan laajassa leikkipaikkojen verkostossa on tarvetta kehittää, säilyttää ja poistaa

Tuoreen leikkipaikkaselvityksen pe­rus­teel­la Kouvolan nykyisestä 141 leikkipaikasta ehdotetaan kunnostettavaksi 59 ja 49 säilytettävän sellaisenaan. Kunnostustöiden hinta on se, että leikkipaikoista esitetään poistettavaksi noin joka viides. Leikkipaikkojen määrä suhteessa asukaslukuun on Kouvolassa vertailukuntiin nähden korkea mutta osassa leikkipaikoista laatu ei vastaa odotuksia.

Kaupunginvaltuustossa 27.5.2019 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 27.5.2019 mm. Elimäen, Kuusankosken ja Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikuntien perustamista sekä eron myöntämistä luottamustoimesta sekä tarkastuslautakunnan ja maaseutulautakunnan täydentämistä. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Työttömien määrä vähentynyt viime vuoteen verrattuna

Työttömien määrä Kaakkois-Suomessa laski 14,5 prosenttia huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kouvolassa työttömien määrä väheni – 631 henkilöllä viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Työpaikkojen määrä kasvoi eniten Kouvolan seudulla.