Ajankohtaista

Kouvolan kaupungin lomituspalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät

Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät keskiviikkona 8.4.2020. Yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään 14 kalenteripäivää. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa vähintään noin 100 000 euron kertaluonteiset säästöt vuonna 2020, mikä tarkoittaisi maatalouslomittajien kolmen viikon lomautusta. Lisäksi tavoitteena on vähentää maatalouslomittajien määrää enintään yhdeksällä. Yhteistoimintaneuvottelut eivät johdu koronavirusepidemiasta, vaan niiden taustalla on tarve sopeuttaa lomituspalvelujen toimintaa viime vuosina vähentyneeseen lomituspäivien määrään.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 7/2020 2.4.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee 30.3.–10.4.2020 välisenä aikana tapahtuvaa louhintaa ja murskausta Kouvolan Selänpäässä osoitteessa Impivaarankuja 72 B (tila 286-444-15-48).

Kaupunginhallituksessa 6.4.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 6.4.2020 mm. korona-kriisin vaikutuksia elinkeinoelämään ja yritysten tueksi tehtyjä toimenpiteitä, koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia kaupungin hankkimiin joukkoliikennepalveluihin sekä yksinyrittäjän tukea ja kaupunginhallituksen toimivallan delegointia asiaan liittyen.

Yksinyrittäjien tukimalli valmistelussa ─ haku aukeamassa lähiaikoina

Työllisyys- ja elinkeinoministeriö (TEM) tiedotti 31.3.2020 yksinyrittäjän 2000 euron toimintatuen hakemisen käynnistyvän mahdollisimman pian. Kouvolassa tukikäsittelyprosessia on valmisteltu tiiviisti kaupungin ja Kinnon kesken ja tukimalli aiotaan ottaa käyttöön heti, kun ministeriöstä saadaan valtakunnallisesti yhtenäinen ohjeistus ja hakulomakepohja. Tuen myöntämisen prosessia ja mallia käsitellään maanantaina 6.4. kaupunginhallituksessa.