Ajankohtaista

Kaupunginhallituksessa 27.1.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 27.1.2020 mm. Ympäristö 2030 - Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmaa sekä selvitystä perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käytöstä vuonna 2019 ja rahaston käyttösuunnitelmaa vuodelle 2020.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Valkealan Urheiluautoilijat ry

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 1/2020 22.1.2020 hyväksynyt Valkealan Urheiluautoilijat ry:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee rallin harjoituskilpailun järjestämistä 1.2.2020 Kouvolassa reitillä Mietunahontie-Anttilantie_Pihlajasuontie_Nokankorventie.

Maa-ainesten ottamislupapäätös / Leca Finland Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 15.1.2020 käsitellyt Leca Finland Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan saven ottamiselle Kouvolan Myllykoskelle Lossitien savenottoalueelle kiinteistöille Auermaa RN:o 286-423-7-56 ja Jokivarsi RN:o 286-423-20-20.

Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.1.2020

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.1.2020 mm. oikaisuvaatimuksia koskien hallituksen päätöstä henkilöstön lomauttamisesta sekä nuorisovaltuuston asettamista toimikaudelle 2020 - 2021.