Ajankohtaista

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Halkotorinkuja 4 (kaava nro 01/032)
Asemakaavan muutoksessa korttelialueen rakentamisen määrää lisätään siten, että sille on mahdollista rakentaa aiemmin suunniteltua korkeampi asuinkerrostalo. Halkotorin alueen lähellä olevat maankäyttöä rajoittavat toiminnot on huomioitu kaavassa erillisillä määräyksillä. Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/halkotorinkuja4

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Allun T.K. Oy, Allun torikahvila

Vs. ympäristötarkastaja on päätöksellään § 12/2021 22.6.2021 hyväksynyt Allun T.K. Oy / Allun torikahvilan tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Allun torikahvilassa Kouvolan kauppatorilla, osoitteessa Torikatu 1-3 järjestettävää karaokea 23.6. – 31.8. välisenä aikana keskiviikkoisin klo 14-16 ja sunnuntaisin klo 11-13.30.

Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.6.2021

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin 21.6.2021 mm. tilapalveluiden myytävien rakennusten raportointia sekä uusien myyntikohteiden ja lahjoitettavien kohteiden hyväksyntää ja Kouvolan kaupungin henkilöstön palkitsemista koronapandemiasta aiheutuneesta lisätyöstä.

Siisti Sitissä siivottiin jälleen Kouvolaa asukkaiden ja työyhteisöjen voimin

Kouvolalaisten omaan siisteyskampanjaan osallistui kevään ja alkukesän aikana lähes 3000 kouvolalaista. Monien muiden aktiivisten kouvolalaisten tavoin myös etsivän nuorisotyön henkilökunta ja Nurmiröllien päiväkotilapset ahkeroivat toukokuussa siistimmän sitin puolesta. Yhteisöllinen Siisti Siti oli tänäkin vuonna koronapandemian vuoksi yksilölaji.

Kuntavaalien 2021 tulos

Kouvolassa 13.6.2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valittiin 1.8.2021 alkavaksi toimikaudeksi valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi seuraavat henkilöt vertauslukujensa ja äänimääriensä mukaisessa järjestyksessä: Valtuutetut: Järj.nro…

Kaupunginhallituksessa 21.6.2021 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita 21.6.2021 ovat mm. tilapalveluiden myytävien rakennusten raportointi sekä uusien myyntikohteiden ja lahjoitettavien kohteiden hyväksyntä ja Kouvolan kaupungin henkilöstön palkitseminen koronapandemiasta aiheutuneesta lisätyöstä.