Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.9.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16.9. mm. säästöesityksiä ja muita talousarviomuutoksia sekä talousarviokehyksen 2019 tarkistamista sekä toimielinkohtaista jakoa. Lisäksi käsiteltävänä on maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tiedustelu kiinnostuksesta lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen alueen laajentamiseen.

Kouvolalaiset ovat aiempaa tyytyväisempiä hanaveden laatuun

Vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella Kouvolan Veden tulokset ovat parantuneet veden laadun, asiakaspalvelun ja viestinnän osalta. Myös tyytyväisyys vesilaitoksen toimintaan kokonaisuutena on lisääntynyt entisestään. Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimuksen toteuttamasta suomalaisten vesilaitosten asiakastyytyväisyyskyselystä (WACSI).

Sodat muuttuvat, Venäjä pysyy

Kouvolan Turvallisuuskonferenssissa 13. syyskuuta puhuneen Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Jyri Raitasalon mukaan sodankäynti muuttuu, mutta ei niin nopeasti kuin kuvitellaan: – Huolimatta…